BKS Bank Net za fizične osebe

Vsem imetnikom transakcijskega računa ponujamo in priporočamo poslovanje prek spletne banke BKS Bank Net.

Spletno bančništvo BKS Bank Net je najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev od doma, poenostavi in poceni vaše poslovanje z banko.

 • Prednosti in udobje

  24 ur na dan in vse dni v letu vam je na voljo celovit pregled vaših osebnih financ. Do svojih računov lahko dostopate povsod, kjer je mogoč dostop do svetovnega spleta. S tem niste več odvisni od odprtja bančnih okenc.
 • Varnost dostopa

  Verodostojnost in varno povezavo do spletne strani BKS Bank Net zagotavlja SSL certifikat BKS Bank AG, Bančne podružnice izdan pri VeriSign certifikatni agenciji. Varen dostop do BKS Bank Net-a vam omogočata vaše uporabniško ime in geslo.
 • Prihranek časa in denarja

  Preko BKS Bank Neta lahko najceneje opravljate negotovinske transakcije in naročate storitve na svojem računu. Tako prihranite čas in znižate stroške poslovanja.
 • Druge možnosti

  Izvajanje plačilnih transakcij, vpogled v stanje, promet in čakalno vrsto, vpogled v minulo poslovanje, naročanje storitev, pošiljanje in sprejemanje sporočil ter individualne nastavitve prikazov (vrstni red, poimenovanje storitev), možnost vnosa nalogov z datumom vnaprej, možnosti izvoza podatkov v Excelovo ali tekstovno datoteko, tiskanje dokumentov, prijazen uporabniški vmesnik (na voljo tudi pomoč za vsako posamezno stran).
 • Poslovanje z vrednostnimi papirji

  Osnovni in podroben pregled denarnega stanja in stanja vrednostnih papirjev. Oddaja naročil za vrednostne papirje in denarne transakcije v realnem času. Pregled oddanih naročil in transakcij. Pregled dnevnih tečajev na domačem in tujih trgih. Ponudba pomembnejših finančnih novic v realnem času. Sprejemanje obvestil in elektronske pošte. Možnost oblikovanja individualne nastavitve prikazov (vrstni red), možnosti izvoza podatkov v Excelovo ali tekstovno datoteko, tiskanje dokumentov.

 

Za prijavo v BKS Bank Net kliknite okence "BKS BANK NET". Odprla se vam bo vstopna stran.

 

 1. Vstop v BKS Bank Net

  V okno “Uporabniško ime” vpišite svoje uporabniško ime, ki ste ga prejeli ločeno od generatorja enkratnih gesel. V polje "Geslo" vpišite geslo, ki ste ga generirali v rubriki "Moja prva prijava".

 2. Pomembno
  Pri vnosu in uporabi gesla morate biti pozorni na uporabo velikih in malih črk.
 3. Kako ravnati ob zaklenitvi gesla
  Po trikratnem vnosu neustreznega gesla prijava v BKS Bank Net ni več mogoča.
  Za vnovično možnost morate banki predati obrazec "Zahtevek za ponastavitev gesla", ki ga dobite pri svojem svetovalcu.

V BKS Bank AG, Bančni podružnici se zavedamo tveganj, ki jih prinaša spletno poslovanje, zato v nadaljevanju navajamo pravila in smernice za varno poslovanje v spletni banki.

 • Navodila in smernice za varno poslovanje v spletni banki

  1. Poskrbite, da imate na računalnikih nameščene zadnje varnostne popravke, požarno pregrado in ustrezne protivirusne programe, ki jih redno uporabljajte.
  2. Uporabljajte ustrezen brskalnik in ga redno posodabljate.
  3. Na računalnike ne nameščajte programske opreme iz nezanesljivih virov.
  4. Vzdržujte računalniško opremo.
  5. Preverjajte, ali se podatki prenašajo po varni povezavi.
  6. Priporočamo, da spletne banke ne uporabljate na javnih računalnikih, ki jih uporablja več oseb, prav tako odsvetujemo uporabo računalnikov, ki se uporabljajo za igranje iger, in uporabo omrežij za distribucijo avtorsko zaščitenih vsebin (t. i. omrežja »P2P«). Za poslovanje v spletni banki uporabljajte drug brskalnik kot za opravljanje preostalih spletnih aktivnosti.
  7. Redno spremljajte transakcije in stanja na svojih računih.
  8. Skrbno ravnajte z občutljivimi podatki ter mediji za shranjevanje in dostop.
  9. Izberite gesla, ki jih je težko uganiti, redno jih menjajte in jih nikomur ne povejte.
  10. Preverite vsako osebo, ki se vam predstavi kot oseba za pomoč strankam, še zlasti pa bodite previdni, če neznana oseba od vas zahteva, da ji omogočite oddaljen dostop do vašega računalnika.
  11. Nikoli ne pošiljajte svojih podatkov (uporabniškega imena, vstopnega gesla za spletno banko) v elektronskih sporočilih, saj BKS Bank AG, Bančna podružnica od svojih komitentov v nobenem primeru ne zahteva pošiljanja podatkov o uporabniških imenih in geslih, bančnih računih, številkah bančnih kartic, PIN in drugih osebnih podatkov po elektronski pošti.
  12. Pred prijavo v spletno banko zaprite vsa okna trenutno odprtega brskalnika in na novo odprite ustrezen brskalnik, v katerem želite opravljati svoje bančne storitve. Ko končate, se vedno odjavite iz sistema spletne banke in zaprite vsa okna brskalnika.
 • Povezava z banko

  Za verodostojnost in varno povezavo do spletne strani BKS Bank Net skrbi certifikat SSL BKS Bank AG, Bančne podružnice, izdan pri certifikatni agenciji VeriSign. Varen dostop do spletne banke BKS Bank Net vam omogočata vaše uporabniško ime in geslo.

  Ko vstopate v spletno banko, vedno preverite varnost povezave in pravilnost spletnega naslova URL: https://www.bksbanknet.si/webbankFO/loginCer.jsp?bank=BFKK.

  V spletnem brskalniku varno povezavo ponazarja sličica sklenjenega ključa ali ključavnice, ki jo najdete v spodnjem levem kotu ali pa v vrstici z URL. Sličici dokazujeta, da deluje sistem šifriranja za zaščito zaupnosti podatkov, ki se prenašajo prek interneta med uporabnikom in strežnikom banke. To pomeni, da je prenos podatkov šifriran in tako skrit pred očmi morebitnih vsiljivcev v omrežju.

  Uporabljajte t. i. varne zaznamke (secure bookmark), v katerih imate kot zaznamek shranjeno spletno stran banke v obliki »HTTP over SSL« (https).

  Več o varnosti na spletu si lahko preberete na spletnem strani Varni na internetu. Povezavo do spletnega mesta poiščite v zavihku Pripomočki in povezave. 

 

 • Kako postanem uporabnik spletne banke BKS Bank Net?

  Za uporabo spletne banke BKS Bank Net morate v eni od poslovalnic BKS Banke oddati izpolnjen obrazec Vloga za uporabo spletne banke BKS Bank Net. Po aktivaciji spletne banke ter prejemu svojega uporabniškega imena in generatorja enkratnih gesel lahko začnete uporabljati spletno banko.
 • Kje lahko preberem veljavne splošne pogoje za uporabo spletne banke BKS Bank Net?

  Splošni pogoji uporabe spletne banke BKS Bank Net in BKS mobilne banke za potrošnike so vam na voljo v zavihku Pripomočki in povezave.
 • Kaj potrebujem za uporabo spletne banke BKS Bank Net?

  Za uporabo spletne banke BKS Bank Net potrebujete računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, Windows 8 ali Mac OS X, spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer (verzija 10 in višje), Mozilla Firefox (verzija 35 in višje), Google Chrome ali Safari, pogodbo z banko, uporabniško ime, geslo in generator enkratnih gesel, dostop do spleta in delujočo povezavo. Več informacij o minimalnih tehničnih zahtevah vam je na voljo v dokumentu Minimalne zahteve za uporabo spletne banke BKS Bank Net in BKS Mobilne banke za potrošnike, ki vam je na voljo v zavihku Pripomočki in povezave.
 • Kako poskrbim za ustrezne nastavitve svojega spletnega brskalnika?

  V brskalniku, ki ga uporabljate za dostop do spletne banke BKS Bank Net, morate omogočiti piškotke in JavaScript.
 • Na koga se lahko obrnem v primeru težav s spletno banko BKS Bank Net?

  Ob težavah s spletno banko BKS Bank Net smo vam za tehnično pomoč na voljo na telefonski številki 080 80 48 vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Svojo težavo nam lahko sporočite tudi po elektronski pošti na naslov info@bksbank.si ali  s sporočilom v svoji elektronski banki (ikona pisma zgoraj desno).
 • Ob prijavi v BKS Bank Net dobim sporočilo "Napačno uporabniško ime ali geslo".

  Prepričajte se, da ste v polje Uporabniško ime vnesli pravilno uporabniško ime, pri čemer je pomembno, da upoštevate tudi uporabo malih in velikih črk. Hkrati bodite pozorni, da ste v polje za geslo vnesli pravilno geslo. Za vstop v BKS Bank Net pa uporabljate geslo, ki ste si ga nastavili sami, in ne gesla, ki ga generirate s svojim generatorjem enkratnih gesel.
 • Kaj naredim, če je moje vstopno geslo zaklenjeno ali ga pozabim?

  Zglasiti se morate v poslovalnici banke, kjer boste izpolnili Zahtevek za ponastavitev gesla. Banka bo v dveh delovnih dneh od dneva prejema zahtevka ponastavila geslo. Po ponastavitvi gesla si svoje novo geslo nastavite z OTP kodo, ki jo prejmete na svoj telefon. Novo geslo nato uporabljate pri nadaljnjih vstopih v BKS Bank Net. Za stroške ponastavitve gesla bo banka skladno z vsakokratno veljavno tarifo bremenila vaš transakcijski račun.
 • Kakšnim zahtevam  mora ustrezati vstopno geslo?

  Geslo mora biti dolgo od osem do šestnajst znakov ter sestavljeno iz črk in številk. Dovoljeni so znaki angleške abecede (brez šumnikov), posebni znaki (npr. presledki ali podpičja) niso dovoljeni. Pri vnosu in uporabi gesla morate biti pozorni na uporabo velikih in malih črk.
 • Kako v spletni banki BKS Bank Net spremenim svoje vstopno geslo?

  Geslo za vstop spremenite s klikom na spustni meni uporabnika (človeška silhueta zgoraj desno) in z izborom možnosti »Podatki uporabnika« ali »Nastavitve«. Menjavo gesla po kliku na gumb »Spremeni geslo« opravite z vnosom starega gesla in z dvakratnim vnosom novega gesla. Spremembo gesla potrdite s klikom na gumb "Potrdi".
 • Kako ob sumu zlorabe blokiram dostop do svoje spletne banke BKS Bank Net?

  Dostop do spletne banke BKS Bank Net lahko blokirate:

  1. ustno po telefonu na številko +386 1 5895 772 med 8. in 16. uro;
  2. pisno po elektronski pošti na naslov bksbanknet@bksbank.si;
  3. osebno v poslovni enoti/poslovalnici banke.

   Oseba, ki zahteva blokado uporabe storitve BKS Bank Net, odgovarja za resničnost danih podatkov.

   V dveh delovnih dneh po obvestilu o izgubi, kraji ali sumu zlorabe morate dati pisno potrditev zahteve za blokado na podpisanem originalnem obrazcu banke Zahtevek za blokado uporabe storitve BKS Bank Net.
 • Kaj pomenijo posamezni podatki o stanju na transakcijskem računu?

  Knjigovodsko stanje: stanje, ki vključuje vse že knjižene transakcije. Na knjigovodsko stanje ne vplivajo še ne knjižene transakcije, opravljene s kartico Activa Maestro, te so v prometu transakcijskega računa prikazane kot transakcije v avtorizaciji.

  Tekoč promet v breme: promet v breme računa na tekoči datum.

  Tekoč promet v dobro: promet v dobro računa na tekoči datum.

  Evidenčno stanje: stanje, ki vključuje vse izvršene transakcije, vključno s transakcijami, opravljenimi s kartico Activa Maestro, in so v prometu transakcijskega računa prikazane kot transakcije v avtorizaciji.

  Limit: znesek odobrenega limita na vašem transakcijskem računu, poleg katerega je navedena tudi njegova veljavnost. V kolikor nimate limita na računu se vam naveden podatek ne prikazuje.

  Razpoložljivo stanje: stanje s katerim lahko razpolagate. Izračuna se na način, da se knjigovodskemu stanju prišteje znesek morebiti odobrenega limita ter odšteje izvršene še ne knjižene transakcije v avtorizaciji in morebiti blokirana sredstva.

 • Kako se izvajajo plačila v primeru nezadostnih sredstev na računu?

  Če imate na določeni dan več nalogov za izvršitev, vendar na vašem transakcijskem računu ni zadostnega stanja, da bi se izvršila vsa plačila, se bodo najprej izvršila tista plačila, ki so bila vnesena prej in hkrati njihov znesek ne presega razpoložljivega stanja na računu, preostala plačila pa bodo čakala na sredstva do končanja dnevnih obdelav plačilnega prometa po objavljenem urniku. Če niti do končanja dnevnih obdelav stanja za obdelavo nalogov ne bo, bo sistem naloge zavrnil.
 • Ali lahko pripravim plačilo tudi z datumom vnaprej?

  Plačilne naloge z datumom valute v prihodnosti lahko vnesete za največ 180 dni vnaprej.
 • Ali lahko izvršujem plačilne naloge, ki se ne glasijo na moje ime in priimek?

  Spreminjanje osebnih podatkov plačnika v nalogu skladno z uredbo Evropskega parlamenta in sveta številka 1781/2006 ni mogoče. Plačilni nalog lahko vseeno izvedete vi. Prejemnik sredstev bo na podlagi podanega namena oz. sklica lahko razbral, za koga je plačilo izvedeno.
 • Kako v spletni banki odprem trajni nalog?

  Trajni nalog v spletni banki BKS Bank Net odprete v meniju Plačila/Nov trajni nalog. V zgornjem delu zaslona izberete ustrezen tip plačila, za katerega želite odpreti trajni nalog, ter v prvem koraku ustrezno izpolnite obrazec. S klikom na gumb Naprej napredujete v drugi korak, v katerem preverite ustreznost podatkov. Če so podatki pravilni, v tretji korak napredujete s klikom na gumb Potrdi in z vnosom enkratnega gesla.
 • Kako pravilno izpolnim plačilni nalog glede na referenco prejemnika?

  Vneseni sklici oz. reference morajo ustrezati pravilom oblikovanja referenčnih številk. Če spletna banka BKS Bank Net sklic oz. referenco zavrača, plačilni nalog ni pravilno izdan (včasih se zgodi, da organizacije, ki izdajajo univerzalni plačilni nalog UPN, ne upoštevajo standardnih kontrol). Ker je pravilen sklic oz. referenca zelo pomemben element, na podlagi katerega prejemnik plačila ugotavlja bistvene podatke, vam svetujemo, da v takem primeru od izdajatelja plačilnega naloga pridobite pravilne podatke.

  Več o pravilih oblikovanja referenčnih številk si lahko preberete v dokumentu "Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev", ki vam je na voljo na spletni strani Združenja bank Slovenije.

   

 • Zakaj se po kliku na gumb "Preverjanje računa" pri fizičnih osebah podatki ne izpišejo?

  Podatki o računih, nazivih in naslovih so za podjetja javno dostopni, medtem ko to za podatke fizičnih oseb ne velja zaradi Zakona o varstvu osebnih podatkov. Gumb Preverjanje računa torej deluje le za podjetja.
 • Ali lahko spremenim plačilni nalog, ko je že poslan v čakalno vrsto?

  Če ste banki poslali nalog, katerega dan izvršitve še ni nastopil, lahko neustrezen nalog prekličete v arhivu nalogov in pošljete novi, spremenjeni nalog.
 • Ali lahko na plačilnem nalogu izberem pretekli datum?

  Datuma iz preteklosti ni mogoče vnesti. Vnesete lahko tekoči ali prihodnji datum.
 • Kako nakažem sredstva s svojega osebnega računa na osebni račun komitenta druge banke?

  Če želite izvesti nakazilo v domači valuti EUR, za izvedbo plačila uporabite plačilni nalog UPN. Kadar s prejemnikom plačila nimate dogovora o podani referenci, lahko v polju referenca izberite možnost NRC in v polje namen zapišite namen nakazila, ki se bo prenesel do prejemnika.
 • Pri potrjevanju nalogov prejmem obvestilo "Vneseno geslo je napačno". 

  Vaš generator enkratnih gesel se po treh napačnih vnosih enkratnega gesla samodejno deaktivira. V tem primeru smo vam za pomoč na voljo na telefonski številki 080 80 48 vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Z nami lahko stopite v stik tudi po elektronski pošti na naslov info@bksbank.si ali pa nam svojo težavo sporočite kar s sporočilom v svoji elektronski banki (ikona pisma v zgornjem desnem delu zaslona).
 • Ali lahko posamezno geslo iz generatorja enkratnih gesel uporabim večkrat?

  Posamezno geslo iz generatorja enkratnih gesel je veljavno 30 sekund in je uporabno le enkrat.
 • Kako lahko ob izgubi ali okvari starega pridobim novi generator enkratnih gesel?

  Obiščite eno od poslovalnic banke in oddajte ustrezno izpolnjen obrazec Vloga za uporabo spletne banke BKS Bank Net. Zamenjava generatorja se v primeru izgube zaračuna skladno z veljavno tarifo banke. V primeru okvare pa morate stari, okvarjeni generator vrniti.
 • Kakšen je urnik obdelovanja plačilnih nalogov?

  Urnik obdelovanja plačilnih nalogov vam je na voljo v zavihku Pripomočki in povezave.
 • Kako dobim potrdilo o plačilu, če sem plačeval prek spletne banke BKS Bank Net?

  Potrdilo o izvršenem plačilu si lahko natisnete ali pa ga naročite v arhivu nalogov, ki je v meniju Plačila/Arhiv nalogov. V navedenem zavihku poiščete želeni nalog. Ob prehodu rdečega trikotnika z miško se vam bodo pokazale možne akcije. Izberite možnost »Potrdilo o plačilu« in izberite možnost »PDF-potrdilo« ter potrdite s klikom na gumb »V redu«. Če potrebujete od banke overovljeno potrdilo o plačilu, v spustnem meniju izberite »Naročilo potrdila« in izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu«. Po potrditvi izbire izberete način prevzema izdanega potrdila in sledite navodilom. V primeru, da želite od banke izdano potrdilo, se njegova izdaja zaračunava skladno s tarifo banke.
 • Za kakšno časovno obdobje je na voljo arhiv spletne banke BKS Bank Net?

  V spletni banki BKS Bank Net je arhiv za nazaj na voljo za obdobje enega koledarskega leta.
 • Kako lahko v spletni banki BKS Bank Net pregledujem arhiv?

  Arhiv lahko v spletni banki pregledujete z izbiro časovnega filtra, prikazanega nad posamezno prikazano tabelo. Vnaprej nastavljene možnosti pregleda so: 1 dan, 7 dni, 1 mesec ter 3 mesece. Če želite pregled izvajati za daljše obdobje, izberite možnost »Po meri« in datumsko opredelite obdobje, za katero želite pregledati arhiv.
 • Kako lahko v spletni banki BKS Bank Net izvozim arhiv prometa?

  Arhiv prometa lahko v spletni banki BKS Bank Net izvozite v PDF-obliki in CSV-obliki (Excel). Izvoz izvedete tako, da sprva s filtrom izberete obdobje, za katero želite izvesti izvoz. V drugem koraku s klikom na kvadratek, ki je umeščen v zgornjem levem kotu tabele, označite vse prometne postavke v tem obdobju. Nadaljujete s klikom na gumb »Izvoz«. Po izbiri želene oblike izvoza (PDF ali CSV) kliknete na gumb »Izvoz«.
 • Kdaj je nalog zavrnjen?

  Nalog je lahko zavrnjen zaradi različnih vzrokov. Razlog zavrnitve plačilnega naloga vam v spletni banki prikažemo v arhivu nalogov.
 • Ali lahko nakažem sredstva tudi v tujino?

  S spletno banko BKS Bank Net lahko izvajate tudi čezmejna plačila. Za takšno plačilo lahko izbirate med nalogom UPN/SEPA in nalogom VP70. Vrsta naloga, ki ga boste izbrali, pa je odvisna od države banke prejemnika, valute in zneska nakazila. Z nalogom UPN/SEPA lahko izvajate nakazila znotraj območja SEPA le v valuti EUR, in sicer do višine 50.000 EUR. Nalog VP70 je namenjen izvedbi čezmejnih plačil v tujih valutah, plačil v države, ki niso članice območja SEPA in plačil, ki presegajo mejni znesek 50.000 EUR.
 • V katere države lahko nakazujem sredstva z univerzalnim plačilnim nalogom UPN/SEPA?

  Geografsko območje SEPA in s tem nabor držav, v katere je mogoče nakazovati z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, je predstavljeno na spletnih straneh Združenja bank Slovenije.
 • Kako brišem nalog iz imenika nalogov?

  Nalog iz imenika nalogov brišete tako, da v meniju »Plačila« izberete možnost »Imenik nalogov«. Ob nalogu, ki ga želite odstraniti, kliknete v levi kvadratek in ga označite s kljukico. Zatem kliknete na gumb »Izbriši«.
 • Ali lahko za boljšo preglednost svojim računom dodelim sinonim?

  Če v svoji spletni banki upravljate več računov, kartic, varčevanj, kreditov ipd., lahko na pregledu podrobnosti posameznega produkta dodate sinonim, ki vam olajša delo s spletno banko in njeno preglednost.
 • Kako je v spletni banki BKS Bank Net poskrbljeno za varnost?

  Za varnost poslovanja s spletno banko BKS Bank Net skrbi več varnostnih elementov. Uporabnik za uporabo spletne banke BKS Bank Net potrebuje uporabniško ime, geslo, ki ga mora redno spreminjati, in generator enkratnih gesel. Več pa si lahko preberete tudi v zavihku »Varnost na spletu«.
 • Kako moram kot uporabnik skrbeti za varno uporabo spletne banke BKS Bank Net?

  1. Poskrbite, da imate na računalnikih nameščene zadnje varnostne popravke, požarno pregrado in ustrezne protivirusne programe, ki jih redno uporabljajte.
  2. Uporabljajte ustrezen brskalnik in ga redno posodabljate.
  3. Na računalnike ne nameščajte programske opreme iz nezanesljivih virov.
  4. Vzdržujte računalniško opremo.
  5. Preverjajte, ali se podatki prenašajo po varni povezavi.
  6. Priporočamo, da spletne banke ne uporabljate na javnih računalnikih, ki jih uporablja več oseb, prav tako odsvetujemo uporabo računalnikov, ki se uporabljajo za igranje iger, in uporabo omrežij za distribucijo avtorsko zaščitenih vsebin (t. i. omrežja P2P). Za poslovanje v spletni banki uporabljajte drug brskalnik kot za opravljanje preostalih spletnih dejavnosti.
  7. Redno spremljajte transakcije in stanja na svojih računih.
  8. Skrbno ravnajte z občutljivimi podatki ter mediji za shranjevanje in dostop.
  9. Izberite gesla, ki jih je težko uganiti, redno jih menjajte in jih ne zaupajte nikomur.
  10. Preverite vsakogar, ki se vam predstavi kot oseba za pomoč strankam, še zlasti pa bodite previdni, če neznana oseba od vas zahteva, da ji omogočite oddaljen dostop do vašega računalnika.
  11. Nikoli ne pošiljajte svojih podatkov (uporabniškega imena, vstopnega gesla za spletno banko) v elektronskih sporočilih, saj BKS Bank AG, Bančna podružnica od svojih komitentov v nobenem primeru ne zahteva pošiljanja podatkov o uporabniških imenih in geslih, bančnih računih, številkah bančnih kartic, PIN in drugih osebnih podatkov po elektronski pošti.
  12. Pred prijavo v spletno banko zaprite vsa okna trenutno odprtega brskalnika in na novo odprite ustrezen brskalnik, v katerem želite opravljati svoje bančne storitve. Ko končate, se vedno odjavite iz sistema spletne banke in zaprite vsa okna brskalnika.
 • Kaj je e-račun?

  E-račun je račun, izdan v standardni elektronski obliki in skladno z zakonskimi predpisi s tega področja, enakovredno zamenjuje račun v papirni obliki, ki ga izdajatelj računa pošlje prejemniku računa za opravljeno storitev/izstavljeno blago itd.
 • Kaj je e-prijava/e-odjava?

  E-prijava oziroma e-odjava sta elektronski obliki prijave oziroma odjave za prejemanje e-računov, ki jih prejemnik e-računov izpolni v okviru spletne banke BKS Bank Net, banka prejemnika e-računa pa takšno prijavo oziroma odjavo prek Sistema za izmenjavo e-računov pošlje izdajatelju e-računa, ki je naveden v e-prijavi oziroma odjavi.
 • Kdo je izdajatelj e-računa?

  Izdajatelj e-računa je pravna oseba, ki izda e-račun in ima s prejemnikom e-računa sklenjeno poslovno razmerje.
 • Kakšna je vloga banke v procesu izmenjave e-računov?

  Banka posreduje e-račun od izdajatelja e-računa do prejemnika e-računa.
 • Kako ob vnosu računa prejemnika preverim podatke o prejemniku plačila?

  V obrazcu UPN/SEPA plačilo lahko, v primeru plačila v domovini, po vnosu računa prejemnika s klikom na gumb vprašaj preverite obstoj transakcijskega računa v slovenskem registru. Če preverjate račun poslovnega subjekta, se vam bodo v pop-up oknu prikazali podatki o lastniku računa. S klikom na gumb »Uporabi« podatke o prejemniku napolnite v plačilni nalog.
 • Kako v spletni banki BKS Bank Net upravljam račune kot pooblaščena oseba, skrbnik ali zakoniti zastopnik?

  Za upravljanje računov drugega komitenta kot pooblaščena oseba, skrbnik ali zakoniti zastopnik morate ustreznega komitenta izbrati v spustnem meniju, ki je v zgornjem levem delu zaslona (poleg logotipa banke).
 • Kaj pomeni posamezna vrsta limita na kartici?

  1. Mesečni limit porabe je limit poslovanja na ravni kartice v določenem obračunskem obdobju ter ga koristi imetnik kartice za nakupe in/ali dvige gotovine doma in v tujini.
  2. Limit ATM je dnevni limit dvigov na bankomatu.
  3. Limit POS je dnevni limit plačil s kartico na POS-terminalih.
  4. Limit internetni nakupi je dnevni limit spletnih plačil s kartico.

 

 • Splošni pogoji − BKS Bank Net in BKS-mobilna banka
 • Vloga za uporabo spletne banke BKS Bank Net
 • Mejni zneski za menjavo valut na računu
 • Tarifa banke - potrošniki
 • Navodilo za uporabo generatorja enkratnih gesel
 • Minimalne zahteve za uporabo BKS Bank Neta in BKS-mobilne banke
 • Osnovna pravila varne rabe elektronskega bančništva
 • Urnik izvajanja plačilnih transakcij - potrošniki
 • Varni na internetu
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam