Informacije za stranke

 1. Smo člani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe – KDD,
 2. na tujih trgih poslujemo preko BKS Bank AG, Celovec, ki je članica Dunajske borze, in elektronskega trgovanja na Frankfurtski borzi − Xetra Frankfurt,
 3. imamo dovoljenje za opravljanje in ponujanje investicijskih storitev in poslov ter pomožne storitve za stranke v skladu z Direktivo 2004/39/ES,
 4. na trgih jugo vzhodne Evrope (Hrvaška, Srbija, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Bolgarija) poslujemo preko lokalnih izpolnitvenih pomočnikov
 5. poslujemo pod nadzorom Nadzornega organa za opravljanje finančnih storitev v Avstriji − Finanzmarktaufsicht in Agencije za trg vrednostnih papirjev,
 6. nakazilo evrskih denarnih sredstev lahko izvedete na TRR banke: BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana, SI56 3500 1000 0072 371, SWIFT: BFKKSI22; s sklicem: 00 in vašo davčno številko.
 7. Informacije o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev        Download

 

 1. BKS BANK  AG,  St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt, Avstrija
 2. Raiffeisen banka a. d., Bulevar Zorana Đinđića 64a, 11070 Novi Beograd, Srbija
 3. Hrvatska poštanska banka d. d., Jurišićeva 4, 10000 Zagreb, Hrvaška
 4. Raiffeisen bank d. d., Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo, Bosna in Hercegovina
 5. Raiffeisen Capital a. d.,  Ul. Vase Pelagića 2, 78000 Banja Luka, Bosna in Hercegovina
 6. Elana Trading a. d., Lachezar Stanchev 5, 1756 Sofia, Bolgarija
 7. Komercialna Banka AD, Kej Dimitar Vlahov 4, 1000 Skopje, Makedonija

 

 

 • 1. Prejel sem dopis, v katerem me Alta obvešča o prenehanju opravljanja investicijskih storitev. Kaj to pomeni zame?

  To pomeni, da bo z 11. 3. 2019 vaš celoten portfelj (vrednostni papirji in denarna sredstva) prenesen na BKS Bank AG, Bančno podružnico.
  Pogodba (tako za borzno posredovanje kot za upravljanje premoženja), ki ste jo sklenili z Alta Invest d.d., ostane v veljavi tudi po prenosu. Prenos portfelja bo za vas povsem brezplačen in vam ni treba storiti ničesar. Naslovi iz količin ali pravic finančnih instrumentov, ki jih imate v lasti na računih nematerializiranih vrednostnih papirjev, odprtih pri ALTI, se po prenosu v ničemer ne spremenijo. Spremenil se bo zgolj član KDD, ki bo račun za vas vodil v prihodnje, in to je BKS Bank in ne več Alta.

  Prosimo vas, da si na spletni strani www.bksbank.si ogledate splošne pogoje poslovanja, tarifo in politiko izvrševanja naročil BKS Bank.

  V primeru, da stranka Alte portfelja ne želi prenesti k nam, mora to Alti sporočiti najpozneje do petka, 1. 3. 2019, in poskrbeti, da bo njen portfelj pravočasno prenesen drugam.

 • 2. Pri Alti sem se dogovoril za posebno provizijo. Ogledal sem si vašo tarifo in zanima me, kakšno borzno provizijo bom imel pri vas.

  Vse pogodbeno dogovorjene provizije (pogodba, aneks, sklep) se bodo prenesle na BKS Bank in bodo v veljavi tudi po 11. 3. 2019.

  Tarifa Alte Invest se z dnem prenosa investicijskih storitev in poslov na BKS, torej 11. 3. 2019, uskladi s tarifo BKS Bank. To pomeni, da od 11. 3. 2019 za vas velja tarifa BKS Bank. Izjema je le pogodbeno dogovorjena provizija, ki ostane enaka in se prenese na BKS Bank.

  Poseben dogovor z Alto narekuje, da vam v primeru prenosa finančnih instrumentov in denarnih sredstev na račun, odprt pri BKS Bank, do konca leta 2019 ne bomo zaračunali nadomestila za vzdrževanje poslovnega razmerja.

 • 3. Alta mi je zaračunala strošek vodenja računa za leto 2019. Koliko znaša strošek vodenja pri BKS Bank? Ali mi boste po prenosu ta strošek zaračunali tudi vi?

  Poseben dogovor z Alto narekuje, da vam v primeru prenosa finančnih instrumentov in denarnih sredstev na račun, odprt pri BKS Bank, do konca leta 2019 ne bomo zaračunali nadomestila za vzdrževanje poslovnega razmerja.

  Vodenje trgovalnega računa se po naši tarifi sicer pri fizičnih osebah razlikuje glede na izbiro računa, tj. osnovni ali plus račun, ki se nato deli na elektronski ali klasični račun.

  a) Fizične osebe:
  - osnovni račun: elektronski račun 3,00 EUR in klasični račun 12,00 EUR na letni ravni;
  - plus račun: elektronski račun 18,00 EUR* in klasični račun 26,00 EUR na letni ravni.

  b) Pravne osebe: elektronski in klasični račun 30,00 EUR na letni ravni.

  Celotna tarifa in opis ter višina postavk so navedeni v naši tarifi, ki je objavljena na naši spletni strani.

 • 4. Pri Alti sem uporabljal njihovo trgovalno postajo in/ali mobilno aplikacijo. Ali mi bo primerljivo storitev nudila tudi BKS Bank?

  Seveda. V primeru, da ste stranka Alte in ste na Alti uporabnik njihove on-line trgovalne postaje, boste lahko naročila prek on-line trgovalne postaje oddajali tudi prek BKS Bank.

  Mobilna aplikacija bo predvidoma na voljo v mesecu aprilu. O možnosti njene uporabe vas bomo takoj obvestili.

  BKS Bank svojim strankam trgovanje omogoča tudi v okviru svoje spletne banke BKS Bank Net, kar je za stranko še bolj ugodno, saj ima v okviru spletne banke 24-urni dostop in upravljanje tako lastnega portfelja naložb, naročil in obračunov kot tudi vse udobje spletne banke denarnih transakcij. To storitev boste lahko z našimi svetovalci uredili po dnevu prenosa.

 • 5. Uporabljal sem trgovalno postajo na Alti. Kakšno je moje geslo pri BKS Bank?

  V primeru, da ste stranka Alte in ste na Alti uporabnik njihove on-line trgovalne postaje, boste lahko naročila oddajali tudi prek on-line trgovalne postaje BKS Bank.

  - V ta namen smo uredili uporabo storitev spletne trgovalne aplikacije, imenovane BKS BANK BROKER, ki jo najdete na spletnem naslovu broker.bksbank.si in vam je na voljo od 11. marca 2019 dalje.

  - Uporabniško ime je ostalo skoraj enako, kot ste ga uporabljali pri Alti Invest. Na začetek svojega obstoječega uporabniškega imena zgolj dodajte kratico BKS (brez presledka). Geslo za prijavo ostaja enako, kot ga imate pri Alti Invest in ga poznate le vi. Prosimo vas, da geslo ob prvi uporabi spremenite (zavihek Moj račun) in ga skrbno varujete.
 • 6. Kam lahko nakažem denarna sredstva po 11. marcu, ko bo moj portfelj prenesen na BKS Bank?

  Za nakazilo denarnih sredstev uporabite številko TRR BKS Bank v EUR: SI56 3500 1000 0072 371, SWIFT: BFKKSI22, sklic: vaša davčna številka.
 • 7. Kje si lahko preberem vaše splošne pogoje in se seznanim z vašo tarifo?

  Vso dokumentacijo povezano s splošnimi informacijami za stranke lahko poiščete na spletni strani banke/vrednostni papirji v zavihku pripomočki in dokumentacija.
 • 8. Koliko bo znašal strošek ležarine ali nadomestilo za vzdrževanje stanj finančnih instrumentov za fizične osebe po prenosu iz Alte na BKS Bank? 

  V banki smo za vas pripravili informativna kalkulatorja za izračun stroška prodaje in vzdrževanja vrednostnih papirjev. Do kalkulatorjev lahko dostopate tukaj.

 

 • 1. Zakaj prejemam pošto BKS Bank?

  Če pogodbenega razmerja niste sklenili neposredno z nami, so bili vaši finančni instrumenti in sredstva k nam preneseni z drugih borznoposredniških hiš oziroma bank, in sicer je bil prenos opravljanja investicijskih storitev in poslov z mesecem februarjem 2014 opravljen s Factor Banke d.d., z junijem 2016 s Perspektive d.d. in z aprilom 2018 z Gorenjske borznoposredniške družbe d.d.

  Vse prenesene pogodbe se morajo sčasoma obnoviti. Prosimo vas, da se za termin obnovitve obrnete na katero koli našo poslovalnico.

 • 2. Kako odprem trgovalni račun in kaj za to potrebujem?

  Trgovalni račun lahko odprete v kateri koli naši poslovalnici, s seboj pa prinesite osebni dokument in bančno kartico. Ker vas želimo osebno spoznati, vas prosimo, da nam na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujete svoje osebne podatke. V najkrajšem času vas pokličemo in se dogovorimo za sestanek.
 • 3. Koliko stane vodenje trgovalnega računa?

  Vodenje trgovalnega računa se pri fizičnih osebah razlikuje glede na izbiro računa, tj. osnovni ali plus račun, ki se nato deli na elektronski ali klasični račun.

  a) Fizične osebe:

  1. osnovni račun: elektronski račun 3,00 EUR in klasični račun 12,00 EUR na letni ravni;
  2. plus račun: elektronski račun 18,00 EUR* in klasični račun 26,00 EUR na letni ravni.

  b) Pravne osebe: elektronski in klasični račun 30,00 EUR na letni ravni.            

  Celotna tarifa in opis ter višina postavk so navedeni v naši tarifi, ki je objavljena na naši spletni strani.

 • 4. Kako lahko izvedem nakup in/ali prodajo vrednostnih papirjev?

  Za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev se obrnite na naše borzne posrednike ali oddajte naročilo prek spletne platforme BKS Bank Broker.

  Kontakti borznih posrednikov:

  1. Mark Semenič: T: +386 1 589 09 67, E: mark.semenic@bksbank.si;
  2. Natalija Kovačič: T: +386 1 58909 27, E: natalija.kovacic@bksbank.si;
  3. Mateja Presker: T: +386 1 589 09 18, E: mateja.presker@bksbank.si;
  4. Aleksander Kozina: T: +386 4 28152 59, E: aleksander.kozina@bksbank.si.
 • 5. Kako si uredim dostop do spletne platforme BKS Bank Broker in kakšno je mesečno nadomestilo za uporabo platforme?

  Za pridobitev uporabniškega imena in gesla za dostop do BKS Bank Broker nam, prosimo, pošljite elektronsko sporočilo na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Uporabnine za platformo trenutno ne zaračunavamo.

  V primeru, da ste stranka Alte in ste na Alti uporabnik njihove on-line trgovalne postaje, boste lahko naročila oddajali tudi prek on-line trgovalne postaje BKS Bank.
  - V ta namen smo uredili uporabo storitev spletne trgovalne aplikacije, imenovane BKS BANK BROKER, ki jo najdete na naslovu broker.bksbank.si in vam bo na voljo od 11. marca 2019 dalje.

  - Uporabniško ime je ostalo skoraj enako, kot ste ga uporabljali pri Alti Invest. Na začetek svojega obstoječega uporabniškega imena zgolj dodajte kratico BKS (brez presledka). Geslo za prijavo ostaja enako, kot ga imate pri Alti Invest in ga poznate le vi. Prosimo vas, da geslo ob prvi uporabi spremenite (zavihek Moj račun) in ga skrbno varujete.

  Mobilna aplikacija bo predvidoma na voljo v mesecu aprilu. O možnosti njene uporabe vas bomo takoj obvestili.

 • 6. Ali je treba znesek, naveden na obračunu, poravnati ali se ta strošek poravna iz prostih sredstev na trgovalnem računu?

  Če so na vašem trgovalnem računu prosta denarna sredstva, se bodo odprte postavke pobotale iz njih, če razpoložljivih sredstev ni, pa je potrebno nakazilo. To lahko izvedete na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko. Podatek, ali je treba nakazati denarna sredstva, lahko najdete na obračunu, in sicer nad podpisom banke, kjer piše bodisi da se znesek pobota v skladu s 312. členom Obligacijskega zakonika bodisi da dolžni znesek nakažite na SI56 3500 1000 0072 371, pri sklicu pa uporabite SI00 in svojo davčno številko.

 • 7. Kako lahko denarna sredstva s svojega trgovalnega računa prenakažem na svoj osebni račun in/ali obratno?

  Nakazilo denarnih sredstev na tekoči račun lahko naročite prek telefona na 01 5890 991 ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si. Nakazilo lahko naročite tudi prek trgovalne postaje; zahtevek najdete v sklopu Naročila/Denarna naročila.
  Nakazilo sredstev na svoj trgovalni račun izvedete z nakazilom na SI56 3500 1000 0072 371, pri tem pa za sklic uporabite SI00 in svojo davčno številko.

 • 8. Kako lahko svoj trgovalni račun spremenim iz »plus računa« v »osnovni račun«?

  Za ureditev spremembe nam, prosimo, pišite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in posredovali vam bomo ustrezni obrazec za spremembo.

 • 9. Kako spremenim naslov za pošiljanje pošte?

  Če ste spremenili svoj uradni naslov, nam obojestransko kopijo posodobljenega uradnega dokumenta posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si ali pa se oglasite v eni izmed naših poslovalnic. Če želite spremeniti samo naslov za pošiljanje pošte (t. i. dopisni naslov), pa nam nove podatke posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

 • 10. Informacije o kodi člana BKS Bank AG, Bančna podružnica

  Koda člana BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri KDD je 2B. Če želite izpis svoje številke trgovalnega računa, vas prosimo, da nam zahtevo posredujete na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.

 • 11. Razlaga postavk v Tarifi

  Prosimo, da nam za razlago postavk tarife stanje portfelja, ležarine, provizije, stroški tujih izpolnitvenih pomočnikov in vodenje trgovalnega računa – na elektronski naslov posredujte vprašanje in svoje podatke in v najkrajšem času boste prejeli odgovor.

 • 12. Kaj storiti, če finančnega instrumenta ali vrednostnega papirja ne najdem v trgovalni postaji?

  Prosimo, da nam za vnos finančnega instrumenta na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si posredujete ISIN finančnega instrumenta in finančni instrument bo dodan, o čemer boste tudi obveščeni.

 • 13. Kam so bile oziroma bodo nakazane dividende?

  Dividende in vsi ostali prilivi bodo nakazani tako, kot ste označili ob podpisu pogodbe.

  Če dividend niste prejeli na svoj tekoči račun, so na vašem trgovalnem računu. Nakazilo denarnih sredstev na svoj osebni račun lahko naročite prek telefona na telefonski številki 01 5890 991, prek trgovalne postaje ali prek elektronskega naslova vrednostnipapirji@bksbank.si.

   

  Če želite, da se vsi prilivi avtomatsko nakazujejo na vaš tekoči račun in denarna sredstva ne ostajajo na vašem trgovalnem računu, kot ste se odločili ob podpisu pogodbe, nas o tem obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in poslali vam bomo ustrezni obrazec.

 • 14. Kdaj lahko pričakujem nakazilo dividend?

  Znesek se na trgovalni račun prenese na dan izplačila dividende oziroma so prilivi – če iz pogodbene dokumentacije izhaja njihovo avtomatsko nakazovanje na vaš osebni račun – preneseni v dveh delovnih dneh od dneva izplačila dividende.
 • 15. Kakšni so stroški, povezani z izvedbo korporacijskih dejanj?

  Nadomestilo za poravnavo dividend in obresti znaša 1 % od vrednosti bruto izplačila, in sicer najmanj 2,00 EUR in največ 30,00 EUR. Druga korporacijska dejanja (združevanja, razdruževanja, polog pravic, zapadlost itd.) na finančni instrument znašajo 4,00 EUR.

 • 16. Kakšni so stroški sprejema prevzemne ponudbe?

  Stroški sprejema prevzemne ponudbe so odvisni od vrednosti finančnih instrumentov, in sicer:

  1. vrednost finančnih instrumentov do 5.000,00 EUR – strošek znaša 15,00 EUR;
  2. vrednost finančnih instrumentov od 5.000,00 EUR do 30.000,00 EUR – strošek znaša 30,00 EUR;
  3. vrednost finančnih instrumentov nad 30.000,00 EUR – strošek znaša 60,00 EUR.

   

 • 17. Zakaj potrebujem LEI kodo? Kje jo dobim in komu jo posredujem?

  LEI (Legal Entity Identifier) je mednarodna oznaka pravnih oseb v svetovnem sistemu. Povezuje ključne referenčne informacije, ki omogočajo jasno in enotno razpoznavnost pravnih oseb, dejavnih na svetovnih finančnih trgih. Brez LEI poslov z vrednostnimi papirji ne morete opravljati. Za pridobitev kode se obrnite na KDD ali Ajpes, nam pa jo posredujte na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si.
 • 18. Kaj mora storiti dedič vrednostnih papirjev?

  Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških hiš. Na BKS Bank (elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si) mora nato posredovati sklep o dedovanju, številko svojega trgovalnega računa in kodo člana, pri katerem je trgovalni račun odprt. Strošek prenosa na podlagi dedovanja znaša 20,00 EUR na posamezno preknjižbo.

  - Dedovanje slovenskih VP, vpisanih v KDD
  Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni od borznoposredniških hiš. Na KDD mora nato posredovati pravnomočni sklep o dedovanju, številko svojega trgovalnega računa in kodo člana pri katerem je trgovalni račun odprt. KDD vam bo prenos zaračunal, z naše strani pa je storitev brezplačna.

  - Dedovanje tujih VP
  Dedič mora za prenos sredstev in vrednostnih papirjev odpreti trgovalni račun pri eni izmed borznoposredniških hiš. Prosimo, da pravnomočni sklep o dedovanju pošljete na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Strošek prenosa na podlagi dedovanja znaša 20,00 EUR na posamezni prenos.
 • 19. Dvojno obdavčenje pri prejemu dividende

  Če nam pred izplačilnim dnevom dividende niste posredovali potrdila o morebitnem davčnem nerezidentstvu v Sloveniji, boste ob prejemu dividende dvojno obdavčeni (po polni stopnji v RS, to je 25 %). V tem primeru lahko znižanje ali oprostitev davka uveljavljate retroaktivno prek finančne uprave RS (obrazci KIDO). Če ste nam potrdilo o davčnem nerezidentstvu posredovali predhodno, boste obdavčeni v skladu s Pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja med Slovenijo in državo vašega rezidentstva.

 • 20. Kako je s pripravo davčne napovedi?

  Davčno napoved lahko oddate sami ali pa jo naredimo mi, če ima stranka plus račun in/ali upravljanje premoženja. Rok za oddajo napovedi za preteklo leto je 28. februar. Če se odločite za izdelavo napovedi, nam zahtevo pošljite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si. Strošek izdelave napovedi znaša 10,00 EUR + DDV na stran na vrednostni papir.

 • 21. Vrednostne papirje želim prenesti na BKS Bank. Kaj naj naredim in koliko me to stane?

  Pri trenutnem ponudniku trgovalnega računa zaprosite za izpolnitev naloga za prenos k BKS Bank. Z naše strani je prenos brezplačen.

 • 22. Izvesti želim prenos finančnih instrumentov od BKS Bank na račun pri drugem članu KDD, brez spremembe imetnika. Kaj naj naredim in koliko me to stane?

  O prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana, na katerega prenašate finančne instrumente. Hkrati vam bo morala enak nalog pripraviti tudi druga stran. Strošek prenosa je 0,12 % od vrednosti transakcije, min. 80,00 EUR, max. 1.250,00 EUR.

 • 23. Izvesti želim prenos finančnih instrumentov, ki pomeni spremembo imetnika. Kaj naj naredim in koliko me to stane?

  O prenosu nas obvestite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si in pripravili vam bomo nalog za prenos. Obenem nam morate sporočiti tudi številko KDD-računa in kodo člana, na katerega prenašate finančne instrumente. Stroški prenosa za tržne finančne instrumente znašajo 0,01 % od vrednosti transakcije, min. 30,00 EUR, max. 1.000,00 EUR. Za netržne finančne instrumente je strošek prenosa 15,00 EUR.

 • 24. Kaj lahko storim z vrednostnimi papirji, ki jih ne morem prodati?

  Če gre za vrednostne papirje slovenskih izdajateljev, jih lahko prenesete na račun za opustitev. Strošek takšnega prenosa je 30,00 EUR.

 • 25. Zakaj sem prejel obračun, če pa nisem opravil nobene transakcije?

  Vzrok za izdajo obračuna lahko najdete v obrazložitvi nad podpisi. Strošek je bil zaračunan v skladu z veljavno tarifo BKS Bank.
  V primeru obračuna za Nadomestilo za vzdrževanje stanj vrednostnih papirjev oz. ležarine: nadomestilo se obračuna četrtletno glede na povprečno vrednost portfelja konec posameznega meseca. Če znesek nadomestila skupaj z morebitnim nadomestilom iz V. točke tarife banke ne preseže 10,00 EUR, se nadomestilo ne obračuna v tekočem četrtletju, ampak se znesek nezaračunanih nadomestil obračuna v tistem četrtletju, ko vsota nezaračunanih nadomestil preseže 10,00 EUR, vendar najpozneje po zaključku zadnjega četrtletja tekočega leta, in to ne glede na višino še nezaračunanega nadomestila.

 • 26. Kako oddam naročilo oz. kako si ogledam svoje vrednostne papirje prek trgovalne postaje?

  V desnem spodnjem kotu je gumb, imenovan Pomoč, ki vam omogoči dostop do uporabniških navodil za trgovalno postajo. Če vam kljub navodilom ne uspe, se obrnite na borzne posrednike ali nam pišite na elektronski naslov vrednostnipapirji@bksbank.si

 • 27. Vrednostni papirji so izginili z moje trgovalne postaje?

  Očitno je prišlo do napake pri nalaganju vašega portfelja. Težava bo odpravljena v najkrajšem možnem času.

 

 • Seznam telefonskih številk, ki se snemajo
 • Tarifa
 • Pojasnilne informacije - netržni VP
 • Politika izvrševanja naročil strank
 • Politika in postopki razvrščanja strank
 • Politika obvladovanja nasprotij interesov
 • Pravila poddepoja
 • Informacije o finančnih instrumentih in s temi instrumenti povezanimi tveganji
 • Splošni pogoji poslovanja
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam