Stanovanjski kredit

Z našo pomočjo uresničite svoje sanje in izberite enega izmed ugodnih stanovanjskih kreditov, ki smo jih pripravili za vas. S kreditnim paketom si zagotovite dodatne popuste in še nižjo obrestno mero.

 1. nižje obrestne mere in zavarovalne premije za komitente banke,
 2. ugodne obrestne mere (referenčna obrestna mera 6-mes. Euribor + obrestni pribitek, zaokroženo navzgor na 1/8 odstotne točke),
 3. odplačilna doba do vključno 240 mesecev, v izjemnih primerih tudi do 300 mesecev za kredite, zavarovane s pravnomočno prvovrstno hipoteko na nepremičninah, do 240 mesecev velja tudi za kredite, zavarovane s plačilom zavarovalne premije;
 4. po odobritvi kredita banka nakaže denar na izbrani transakcijski račun (prodajalec nepremičnine, izvajalec obnove ali graditelj),
 5. mogoča so druga dodatna zavarovanja (vinkulacija življenjskega zavarovanja ali drugih zavarovalnih polic, zastava vrednostnih papirjev, poroki ipd.),
 6. za isto nepremičnino lahko kredit najame več oseb (partner, starši ipd.), kreditojemalca sta običajno oba zakonca;
 7. v kreditno sposobnost se pri kreditih, zavarovanih s hipoteko na nepremičnino, poleg plače ali pokojnine upoštevajo vsi dokazljivi prihodki oz. se upošteva družinski proračun.

 

Akcijske ponudbe:

 1. s kreditnim paketom so obrestne mere še nižje.
 1. nakup nepremičnine,
 2. graditev ali obnova nepremičnine (delež odobrenega kredita se lahko izplača v gotovini, sredstva pa se lahko črpajo postopoma, brez računa ali predračuna),
 3. nakup in opremljanje stavbnega zemljišča,
 4. izplačilo solastnikov, zakonskega partnerja ob razvezi ali dedičev nepremičnine,
 5. poplačilo obstoječih, manj ugodnih stanovanjskih kreditov pri drugih bankah.
 • Vsi kreditojemalci

  1. osebni dokument (os. izkaznica ali potni list) in davčna številka,
  2. izpolnjen vprašalnik "Zahtevek za kredit",
  3. "Odstopna izjava in izplačilna prepoved po členu 35 ZIZ (Uradni list št. 51/98)« v dveh izvodih,
  4. izpolnjen "Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja" .
 • Redno zaposleni

  1. originali zadnjih treh plačilnih list,
  2. »Potrdilo delodajalca«,
  3. originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna »Vloga za posredovanje podatkov«.
 • Upokojenci in invalidi

  1. original zadnjega potrdila o izplačilu pokojnine (Obvestilo ZPIZ-a), ki ga je izdal ZPIZ,
  2. originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna »Vloga za posredovanje podatkov«.
 • Osebe samostojnih poklicev

  1. obrtno dovoljenje,
  2. potrdilo davčne uprave o plačanih zapadlih obveznostih na enotnem obrazcu, staro največ 14 dni od datuma prejema vloge,
  3. originali zadnjih šestih mesečnih izpiskov TRR kreditojemalcev ali originalna »Vloga za posredovanje podatkov«.
 • Poroki in zastavni upniki

  1. listine, ki dokazujejo identiteto porokov, in njihove davčne številke;
  2. plačilne liste porokov in druge listine, ki kažejo redne prihodke porokov;
  3. listine, ki dokazujejo identiteto zastavnih upnikov, in njihove davčne številke.
 • Dokumentacija o nepremičnini

  1. uradna cenitev nepremičnine,
  2. zemljiškoknjižni izpisek,
  3. kupoprodajna pogodba ali njen osnutek,
  4. lokacijska informacija (za nakup hiše ali zazidljive parcele),
  5. pravnomočno gradbeno dovoljenje.

 

Če boste ob najemu kredita odprli tudi enega izmed paketnih računov PREMIUM PLUS, PREMIUM ali KLASIK, sklenili nezgodno ali življenjsko zavarovanje kreditojemalcev ter sklenili namensko premijsko varčevanje, boste kot naš novi komitent dobili še dodatne popuste in ugodnosti iz naše paketne ponudbe.

 

Kreditni paket:

 1. stanovanjski kredit
 2. namensko premijsko varčevanje
 3. nezgodno ali življenjsko zavarovanje kreditojemalca

 

 

 

 • Tarifa
 • Obrestne mere
 • Zahtevek za kredit
 • Potrdilo delodajalca
 • Vloga za posredovanje podatkov
 • Vprašalnik za presojo možnosti zavarovanja
 • Upravna izplačilna prepoved
 • Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR - prikaz vrednosti
 • Politika ravnanja banke v primeru zamude plačili zapadlih obveznosti
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam