Borzno posredovanje

 • Značilnosti borznega posredovanja v BKS Bank

  1. Obsega nakup in prodajo vrednostnih papirjev doma in v tujini po vašem naročilu in za vaš račun ob plačilu provizije; vključuje poravnavo, izvedbo korporativnih akcij ter hrambo domačih in tujih vrednostnih papirjev.
  2. Skleniti je treba enotno pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev za trgovanje doma in v tujini.
 • Prednosti in udobje

  1. pogodbo, odprtje računa in nadaljnje poslovanje z vrednostnimi papirji lahko uredite pri svojem svetovalcu v poslovalnicah ali na sedežu banke;
  2. svetujemo o pravilni izbiri storitev in produktov pred odprtjem pogodbe, skladno z vašimi željami, potrebami in odnosom do tveganja;
  3. trgujete lahko preko elektronske banke ali spletne strani www.bksbank.si v realnem času na vseh svetovnih trgih in prenašate denarna sredstva, za kar vam priznamo občutno nižjo provizijo;
  4. nizki stroški in provizije tako doma kot tudi v tujini,
  5. transparentno poslovanje in redno obveščanje po elektronski pošti in spletnih straneh banke o novostih bančne ponudbe, dogajanjih doma in v tujini;
  6. posvet s strokovnjaki o ključnih informacijah iz sveta financ doma in v tujini,
  7. celovita ponudba bančnih in finančnih storitev BKS Bank, Bančne podružnice, na enem mestu.
 • Postopek sklenitve pogodbe

  1. osebni obisk pri svetovalcu v poslovalnici ali centrali,
  2. veljavni uradni osebni dokument,
  3. davčna številka,
  4. številka transakcijskega računa.
 • Posebna ugodnost

  1. Brezplačna poravnava na tujih trgih.
 • Domači trg

  1. smo člani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in Klirinško depotne družbe – KDD,
  2. posredujemo pri transakcijah z delnicami na organiziranem in neorganiziranem trgu, z obveznicami in zakladnimi menicami, delnicami investicijskih družb, investicijskimi kuponi, certifikati, nakupnimi boni, pravicami in drugimi strukturiranimi produkti;
  3. oddaja naročil po telefonu, faksu, pošti in preko elektronske banke ali na spletni strani www.bksbank.si v realnem času, za kar vam priznamo občutno nižjo provizijo;
  4. uredimo storitve prenosov in hrambe vrednostnih papirjev.
 • Tuji trgi

  1. na tujih kapitalskih trgih poslujemo preko BKS Bank AG, Celovec, ki je članica Dunajske borze, in elektronskega trgovanja na Frankfurtski borzi − Xetra Frankfurt;
  2. poslovanje z lastniškimi in dolžniškimi vrednostnimi papirji tujih izdajateljev, z ADR-ji in GDR-ji, z ETFi, s strukturiranimi produkti in tujimi izvedenimi finančnimi instrumenti na organiziranih kapitalskih trgih;
  3. oddaja naročil po telefonu, faksu, pošti in preko elektronske banke ali na spletni strani www.bksbank.si v realnem času, za kar vam priznamo občutno nižjo provizijo;
  4. uredimo storitve prenosov in hrambe vrednostnih papirjev;
  5. omogočamo trgovanje z  vrednostnimi papirji na razvitih in hitro rastočih kapitalskih trgih Evrope, Amerike, Azije preko BKS Bank AG, Celovec oziroma na trgih jugo vzhodne Evrope (Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Makedonija, Srbija) preko lokalnih izpolnitvenih pomočnikov.

Opozorilo: Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s ponudbo BKS Bank AG, Bančne podružnice, pri poslovanju s finančnimi instrumenti ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Finančni instrumenti niso enaki bančnim depozitom in niso vključeni v sistem zajamčenih vlog po avstrijskem Zakonu o bankah. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA GmbH, Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.
Pomoč strankam

080 80 48

Po dogovoru je svetovanje na voljo tudi zunaj poslovnega časa.

Pon. − pet.: 8. − 16. ure

Povratni klic

Z veseljem vam vrnemo klic, da osebno odgovorimo na vaša vprašanja.

Določite termin za povratni klic

Vaše mnenje šteje

Zadovoljstvo naših komitentov je naš cilj. Prosimo, sporočite nam svoje želje in predloge.

Pišite nam