Stanovanjska jamstvena shema za mlade

04.11.2022

Obveščamo vas, da smo dopolnili našo ponudno financiranja s stanovanjskimi krediti z jamstvom Republike Slovenije po Zakonu o stanovanjski jamstveni shemi za mlade.

Krediti z jamstvom Republike Slovenije so namenjeni državljanom Republike Slovenije, starim do vključno 38 let, mladim družinam, zaposlenim za določen čas in nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je pravilo nizka in ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje z najetjem kredita pri banki.

Krediti z jamstvom Republike Slovenije so namenjeni nakupu nepremičnine, gradnji, prenovi, dograditvi stanovanjske nepremičnine, rekonstrukciji ali spremembi namembnosti stanovanja, kreditojemalec pa mora pri tem zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 20% sredstev glavnice kredita.
Pogoje, merila in postopke, ki jih določa Zakon, podrobneje določa Uredba o izvajanju Zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade (Uradni list RS, št. 75/2022).

BKS Bank AG, Bančna podružnica bo kredite z jamstvom Republike Slovenije odobravala skladno z Zakonom in Uredbo ter skladno z interno politiko banke za odobravanje kreditov.