Sum in prijava škodljivih ravnanj

Da bi zaščitili svoje stranke, zaposlene in partnerje ter ugled in integriteto, si vedno prizadevamo za pravočasno prepoznavanje in odpravljanje nepravilnosti.

Zato zaposlene spodbujamo, da v primeru kršitev pravil, nezakonitih dejanj ali goljufij podajo zaupno in – po želji – anonimno prijavo.

V ta namen je BKS Bank vzpostavila sistem obveščanja, ki zaposlenim in drugim (pogodbeno) povezanim partnerjem omogoča, da anonimno in z obljubo zaščite pred negativnimi posledicami prijavijo utemeljen sum enega od naslednjih kaznivih dejanj. 

Prek spletne platforme BKS Integrity Line lahko 24 ur na dan prijavite kršitve ali postavite vprašanja o morebitnih kršitvah, pri tem pa ne razkrijete svoje identitete. Po želji je zaposleni v prijavnem oddelku na voljo tudi po telefonu ali za osebni pogovor. Za to uporabite kontaktni obrazec na platformi.

  • Finančni kriminal (npr.: goljufije, primeri podkupovanja in korupcije, poneverbe, prilastitve, odtujitve, izsiljevanja ali poskus teh kaznivih dejanj)
  • Kršitve zakonodaje o bančništvu ali kapitalskem trgu
  • Navzkrižja interesov zunaj poslovanja z vrednostnimi papirji
  • Pranje denarja in financiranje terorizma
  • Zloraba ali kraja zaupnih podatkov o strankah in podjetju
  • Kraja sredstev podjetja
  • Hude kršitve varstva okolja

Naš sistem za prijavo kršitev je na splošno na voljo vsem osebam, ki so poklicno povezane z BKS Bank in so v tej povezavi pridobile informacije o kršitvah. To vključuje aktivne in nekdanje zaposlene, člane nadzornega sveta, dobavitelje, izvajalce ali druge pogodbeno povezane tretje osebe.

Stranke prosimo, da se s svojimi predlogi in pritožbami obrnejo na lokalno pisarno ombudsmana. Zaradi tehničnih razlogov pritožb strank, prejetih prek spletne platforme BKS Integrity Line, ni mogoče posredovati lokalni pisarni ombudsmana.