Predstavitev

BKS Bank s sedežem v Celovcu, Avstrija, zaposluje okoli 1.100 ljudi in upravlja bančne in lizinške posle v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Na Madžarskem in v Italiji ima naša hiša predstavništvi. Naša poslovna politika je trajnostna in je osredotočena na dolgoročni uspeh in ne na kratkoročni dobiček.

Zgodovina

2020 BKS Bank Connect – digitalna banka znotraj banke – je bila uvedena poleti. Na Hrvaškem smo prejeli državno nagrado za družini prijazno podjetje v kategoriji malih in srednje velikih podjetij. V začetku novembra leta 2020 smo zaključili s preoblikovanjem prednostnih delnic v navadne delnice v razmerju 1:1. Osnovni kapital tako sestavlja 42.942.900 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
2019 BKS Bank kot prva banka prejme avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja za leto 2019. Z izvedbo strategije digitalizacije smo dosegli pomembne mejnike. S prenosom še ene borznoposredniške družbe smo postali največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.

Vodstvo banke

BKS Bank vodijo organi, predpisani v avstrijskem zakonu o delniških družbah. Poleg tega smo pri vodstveni strukturi pozorni na nizko število ravni v hierarhiji. Tako lahko svojim komitentom zagotavljamo hitre in prilagodljive rešitve.

Vizija in vrednote

»Regionalno umeščena« je eno od vodil BKS Bank. Preberite več o naši viziji in naših vrednotah.

Trajnostni dosežki

BKS Bank nagrajena za svoje družbeno odgovorno poslovanje.