Predstavitev

BKS Bank s sedežem v Celovcu, Avstrija, zaposluje okoli 1.100 ljudi in upravlja bančne in lizinške posle v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in Slovaškem. Na Madžarskem in v Italiji ima naša hiša predstavništvi. Naša poslovna politika je trajnostna in je osredotočena na dolgoročni uspeh in ne na kratkoročni dobiček.