100 let BKS Bank

Leta 1922 je bila ustanovljena Kärntner Kredit- und Wechselbank Ehrfeld & Co.  100 let pozneje je iz skromnih začetkov nastala mednarodno dejavna kreditna ustanova s podružnicami v petih državah in skupnimi sredstvi v višini več kot 10 milijard EUR. Že več kot 100 let smo zanesljiv in kompetenten bančni partner svojim strankam, zaposlenim in poslovnim partnerjem. 

Ključni zgodovinski mejniki vključujejo:
1922 – Ustanovitev banke
1986 – Vstop na borzo
1993 – Odprtje nove centrale v Celovcu
2004 – Odprtje prve poslovalnice v Sloveniji
2021 – Več kot 10 milijard EUR bilančne vsote

Danes smo na področju bančnega in lizinškega poslovanja prisotni v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem, Slovaškem, v Srbiji in Italiji. Na vseh trgih nudimo zaposlitev več kot 1.150 zaposlenim.

Zgodovina

2022 BKS Bank je v svojem jubilejnem letu zabeležila številne uspehe. Med njimi sta prejetje nagrade Recommender za svojo usmerjenost k strankam in zmaga na testu ÖGVS na področju pokojninskega zavarovanja. Prav tako smo postali ustanovni član združenja Green Finance Alliance.
2021 BKS Bank je edina družba, ki kotira na borzi in v kateri ženske zasedajo mesto predsednice uprave, nadzornega sveta in sveta delavcev. Za naše poročilo o trajnostnem razvoju smo dosegli prvo nagrado Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) in prejeli nagrado Dunajske borze za trajnostni razvoj za našo trajnostno usmerjeno korporativno politiko. Prvič smo presegli mejo 10 milijard evrov bilančne vsote in še dodatno okrepili svoj tržni položaj kot največja banka na Avstrijskem Koroškem.

Vodstvo banke

BKS Bank vodijo organi, predpisani v avstrijskem zakonu o delniških družbah. Poleg tega smo pri vodstveni strukturi pozorni na nizko število ravni v hierarhiji. Tako lahko svojim komitentom zagotavljamo hitre in prilagodljive rešitve.

Vizija in vrednote

»Regionalno umeščena« je eno od vodil BKS Bank. Preberite več o naši viziji in naših vrednotah.

Trajnostni dosežki

BKS Bank nagrajena za svoje družbeno odgovorno poslovanje.