Pravilniki

BKS Bank AG, Bančna podružnica, je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/2015, s spremembami, Zban-2) in na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 77/2018; ZTFI-1) sprejela Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov, ki ureja interni pritožbeni postopek za urejanje morebitnih sporov, nesoglasij oziroma pritožb strank v zvezi z opravljeno storitvijo s področja:

  • bančnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja bančništvo;
  • potrošniškega kreditiranja, kot ga določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje;
  • plačilnih storitev in izdajanja elektronskega denarja, kot jih določa zakon, ki ureja plačilne storitve in sisteme;
  • storitev borznega posredovanja, vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev ali gospodarjenja s finančnimi instrumenti, kot jih določata zakon, ki ureja trg finančnih instrumentov, in zakon, ki ureja investicijske sklade in družbe za upravljanje.   

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo banke, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (tel.: +386 1 242 97 00; izvajalec IRPS), ki ga banka priznava kot pristojnega za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.  

Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS.

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov

Družba BKS-leasing, d. o. o., je na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/16) in Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/2015, ZIsRPS) sprejela Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov, ki ureja interni pritožbeni postopek za urejanje morebitnih sporov, nesoglasij oziroma pritožb strank v zvezi z opravljeno storitvijo s področja potrošniškega kreditiranja, kot ga določa zakon, ki ureja potrošniško kreditiranje.

Če se stranka, ki je potrošnik, z odločitvijo družbe, izdano v internem pritožbenem postopku, ne strinja, lahko vloži pritožbo pri izvajalcu izvensodnega reševanja potrošniških sporov, Združenju bank Slovenije − GIZ, Ljubljana (tel.: +386 1 242 97 00; izvajalec IRPS), ki ga družba priznava kot pristojnega za reševanje sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS). Potrošnik lahko vloži pobudo na spletni strani ZBS, po navadni pošti na naslov Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, SI - 1000 Ljubljana, Slovenija, s pripisom: pobuda za IRPS, ali po elektronski pošti na naslov izvajalec.irps@zbs-giz.si.
Več informacij o izvajalcu IRPS, o vložitvi pobude ter o načinu in postopku IRPS pri ZBS je na voljo na spletni strani ZBS.

Pravilnik o internem pritožbenem postopku in izvensodnem reševanju sporov