Osnovni podatki

BKS Bank AG, Celovec, Avstrija
BKS Bank AG, Bančna podružnica

Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana


T: +386 1 589 57 00
F: +386 1 589 57 18
E: info@bksbank.si

Sedež podružnice je v Ljubljani.
Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl. št.:1/40535/00.

IBAN - račun banke SI56 3500 1350 0100 091
BIC koda BFKKSI22XXX
Matična številka 2013649
Davčna številka 38198312

BKS-leasing, družba za leasing, financiranje in trgovino d. o. o.

Dunajska cesta 161
1000 Ljubljana


T: +386 1 589 09 50
F: +386 1 589 09 53
W: www.bks-leasing.si
E: bks@bks-leasing.si

Sedež družbe je v Ljubljani.
Vpis v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.št.:1/27502/00.

Vodstvo družbe

Mojca Lazič, direktorica
Rok Markanovič, direktor
​​​​​

IBAN - poravnalni račun SI56 3500 1000 0001 755
BIC koda BFKKSI22XXX
Matična številka 5935539000
Davčna številka 14702215
Šifra dejavnosti 65.210

V BKS Bank AG, Bančni podružnici in BKS-leasing družbi za leasing, financiranje in trgovino d. o. o., se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Osnovni podatki o matični družbi se navajajo v skladu s 5. členom avstrijskega Zakona o elektronskem poslovanju (ECG), dodatne navedbe pa v skladu z avstrijskim Zakonom o medijih (MedienG).

BKS Bank AG

St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt

T: +43 463 58 58 0
F: +43 463 58 58 329
W: www.bks.at
E: bks@bks.at

Sedež družbe Sedež družbe je v občini Celovec ob Vrbskem jezeru v Avstriji.
Številka vpisa v sodni register / sodišče vpisa Vpis v sodnem registru deželnega sodišča v Celovcu, Dobernigstraße 2, A-9020 Celovec, pod vl. št.: 91810s.
Bančna številka 17000
Bank Identifier Code – BIC (SWIFT-naslov) BFKK AT 2K
Legal Entity Identifier (LEI) 529900B9P29R8W03IX88
Global Intermediary Identification Number (GIIN) CU7H97.99999.SL.040
UID-številka ATU25231503
DVR-številka oz. številka registra obdelave podatkov 0063703
Vodstvo banke in delničarji

Uprava in nadzorni svet
Razmerja deležev v lastniku medijev v skladu s 25. čl. avstrijskega Zakona o medijih (MedienG)

Pristojni nadzorni organ

Avstrijski bančni nadzorni organ (Österreichische FMA – Finanzmarktaufsicht), Otto-Wagner-Platz 5, A-1090 Dunaj.

Članstva

BKS Bank AG je članica gospodarske zbornice Koroške, Europaplatz 1, A-9020 Celovec, panoga bančništvo in zavarovalništvo.

Uporabni panožni in delovno-pravni predpisi

Uporabni panožni in delovno-pravni predpisi so opredeljeni predvsem v avstrijskem Zakonu o bankah (Bankwesengesetz – BWG, BLBL št. 532/1993 v veljavni različici) in v avstrijskem Zakonu o nadzoru nad trgom vrednostnih papirjev (Wertpapieraufsichtsgesetz  – WAG, BGBl št. 753/1996 v veljavni različici). Do teh predpisov lahko dostopate na povezavi www.ris.bka.gv.at.

Vsebine spletnih strani

BKS Bank AG podatke na svojih spletnih straneh nenehno preverja in posodablja, toda kljub vsej skrbnosti se lahko medtem spremenijo. Jamstva ali garancije za aktualnost, pravilnost in popolnost predstavljenih informacij zato ne moremo prevzeti. Še posebej si izrecno pridržujemo pravico do pomote pri navajanju številk. Ti dokumenti niso niti ponudbe niti pozivi k nakupu ali prodaji tu omenjenih bančnih proizvodov.

Enako velja tudi za vse druge spletne strani, do katerih je možno priti s pomočjo navedenih spletnih povezav. Povezave do tovrstnih spletnih strani se vzpostavljajo na lastno odgovornost. BKS Bank AG ne preverja vsebine in zakonitosti spletnih strani, ki jih je mogoče doseči na podlagi takšne povezave, in zato ni odgovorna zanje.

Spremembe spletne strani

BKS Bank AG si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev predstavljenih informacij.

Izključitev jamstva

BKS Bank AG svojih spletnih strani ne uporablja za svetovanje ali dajanje drugih priporočil vam ali tretjim osebam. Informacije in/ali elementi na teh spletnih straneh niso zanesljiva podlaga za investicijske ali druge odločitve. Številke o rezultatu se nanašajo na preteklost in niso nujno napoved prihodnjih rezultatov. Prosimo, da pred odločitvijo o naložbi navežete stik s svojim skrbnikom.

Načeloma velja, da BKS Bank AG ali eno izmed njenih hčerinskih podjetij ne jamči za škodo, ki je nastala v povezavi s pojavljanjem na internetu. To še posebej velja za morebitno škodo, ki izhaja iz okvar ustrezne programske in strojne opreme, neuspele vzpostavitve povezave z BKS Bank AG ali morebitnih zamud ali napačnih usmeritev.

Izmenjava podatkov poteka prek javnih, nezaščitenih telekomunikacijskih naprav drugih podjetij (razen če je izrecno navedeno drugače). Za morebitne pomanjkljivosti, ki izhajajo iz napak prenosa, tehničnih pomanjkljivosti, prekinitev, zakasnitev, motenj in podobnega, pa tudi protipravnih posegov v naprave teh telekomunikacijskih podjetij (vključno z izgubljenim dobičkom), BKS Bank AG ne jamči. Odgovornost BKS Bank AG je izključena tudi v primeru, če prej omenjene okoliščine povzročijo škodo (kot izgubljeni dobiček), razlog pa je strojna in/ali druga tehnična oprema.

BKS Bank AG še posebej ni odgovorna za napake, ki izhajajo iz nepravilnega ravnanja s programi ali iz naslova sprememb programov, ki jih povzročijo uporabnik ali tretje osebe.

Uporaba piškotkov na spletni strani
Pravna podlaga

Zakon o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list št. 109/2012), ki je začel veljati v začetku leta 2013, se opredeljuje do uporabe spletnih piškotkov in je prinesel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Piškotki

Piškotki so tekstovne datoteke majhne velikosti, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na uporabnikov računalnik in spletnemu mestu služijo kot pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletnega mesta, drugi piškotki merijo statistiko ogledov strani, izboljšujejo funkcionalnosti, podpirajo oglaševanje, omogočajo deljenje vsebin in drugo. Na  spletnem mestu www.bksbank.si uporabljamo le nujno potrebne piškotke za delovanje spletnega mesta, za katere po ZEKom-1 ni potrebna privolitev uporabnika, saj so potrebni izključno zaradi prenosa sporočila. Če spletno mesto takega piškotka ne bi vsebovalo, ne bi pravilno delovalo.

Piškotki, ki jih uporablja spletno mesto www.bksbank.si:

Ime piškotka Namen piškotka Čas trajanja piškotka Podjetje
JSESSIONID Osnovno delovanje spletne strani Poteče ob koncu seje oz. zaprtju brskalnika BKS Bank AG, Bančna podružnica
Avtorske pravice, pravice blagovne znamke

Vsebina in struktura spletnih strani BKS Bank AG je avtorsko pravno zaščitena in pripada izključno BKS Bank AG oz. njenim hčerinskim družbam. Pridržane so avtorske pravice tretjih oseb. Vsako razmnoževanje ali uporaba informacij ali podatkov, še posebej besedil, delov besedila ali slikovnega materiala, potrebuje predhodno soglasje BKS Bank AG. S snemanjem ali kopiranjem podatkov oz. celotnih strani ali z drugimi ukrepi se ne prenašajo nobene pravice. BKS Bank AG si pridržuje vse pravice, še posebej avtorske pravice in pravice blagovne znamke, glede vseh elementov na teh straneh in bo uporabila vse razpoložljive možnosti za njihovo uveljavljanje.

Varovanje zaupnih podatkov

BKS Bank AG zagotavlja varovanje zaupnih podatkov o svojih strankah v skladu z zakonom, ki v Republiki Sloveniji ureja bančništvo.

Korespondenca po elektronski pošti

Kot je znano, se lahko informacije in podatki, ki se pošiljajo po elektronski pošti, spreminjajo tudi brez podpore pošiljatelja. BKS Bank AG zato pravno obvezujočih naročil ne more sprejemati po elektronski pošti. Izmenjava sporočil, še posebej takšnih s pravno pomembno vsebino, s pomočjo elektronske pošte je za BKS Bank AG zato neobvezujoča. Trdno se držimo načela, da se prispela elektronska pošta obdela le ob običajnih bančnih uradnih urah poslovanja.

Specifične oznake glede na spol

Na spletnih straneh BKS Bank AG uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

Oblikovanje cen

Pri oblikovanju cen produktov in storitev banka prizadeva ustrezno upoštevati svoj poslovni model in strategijo upravljanja s tveganji.

Fotografije:
Getty Images in fotografije BKS Bank 

 

Izdajatelj, lastnik medijev, uredništvo in kraj založbe oz. izdelave

BKS Bank AG
St. Veiter Ring 43
9020 Klagenfurt am Wörthersee

vl. št. 91810s (deželno sodišče v Celovcu)

Dejavnost poslovanja

Bančni posli doma in v tujini.

Temeljna vsebinska usmeritev:
  • predstavitev BKS Bank AG, Bančne podružnice, BKS Bank AG in njenih hčerinskih družb;
  • obvestila o proizvodih in storitvah, ki jih ponuja BKS Bank AG, Bančna podružnica;
  • podatki o splošnih temah bančnih poslov.
Vsebina in tehnična zasnova:
  • BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Klagenfurt am Wörthersee
  • 3 Banken IT GmbH, Untere Donaulände 28, 4020 Linz