Delniška struktura BKS Bank

Delniška struktura BKS Bank na dan 31 .12. 2023

Delničar Glasovalne pravice v %
1. Oberbank AG (vklj. s podkonzorcijem in Beteiligungsverwaltung GmbH) 18,1
2. Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft 17,9
3. G3B Holding AG  7,4
4. BKS-Belegschaftsbeteiligungsprivatstiftung 2,6
5. UniCredit Bank Austria AG 6,6
6. CABO Beteiligungsgesellschaft m.b.H. 23,2
7. Razpršeno lastništvo 24,2

Delničarji, ki so v grafih označeni z rdečo, so sklenili sporazum o ustanovitvi sindikata (konzorcijski sporazum).