Delnice BKS Bank

Navadne kosovne delnice BKS Bank na Dunajski borzi kotirajo od leta 1986, prednostne kosovne delnice pa od leta 1991.

Vrsta delnic Število ISIN
Navadne delnice 41.142.900 AT0000624705
Prednostne delnice 1.800.000 AT0000624739

Osnovni kapital BKS Bank znaša 85.885.800 EUR in je razdeljen na imetniške navadne kosovne delnice in imetniške prednostne kosovne delnice brez glasovalnih pravic. Najmanjše izplačilo še neizplačanih dividend pri prednostnih kosovnih delnicah znaša 6 % sorazmernega zneska osnovnega kapitala.