Delnice BKS Bank

Navadne kosovne delnice BKS Bank na Dunajski borzi kotirajo od leta 1986, prednostne kosovne delnice pa od leta 1991.

Vrsta delnic Število ISIN
Navadne delnice 37.839.600 AT0000624705
Novo izdane navadne delnice 3.303.300 AT0000A1Z478
Prednostne delnice 1.800.000 AT0000624739

Osnovni kapital BKS Bank znaša 85.885.800 EUR in je razdeljen na imetniške navadne kosovne delnice in imetniške prednostne kosovne delnice brez glasovalnih pravic. Najmanjše izplačilo še neizplačanih dividend pri prednostnih kosovnih delnicah znaša 6 % sorazmernega zneska osnovnega kapitala.

BKS Bank – navadne delnice

Gibanje tečaja delnice BKS Bank AG, ISIN: AT0000624705

Datum: 11. 6. 2019       Zaključni tečaj: 16,20 EUR

Najvišja vrednost EUR Datum
2019 17,20 26. 4. 2019
2018 19,80 11. 5. 2018
Najnižja vrednost EUR Datum
2019 16,10 5. 6. 2019
2018 16,50 22. 11. 2018

BKS Bank – prednostne delnice

Gibanje tečaja BKS Bank AG delnice, ISIN: AT0000624739

Datum: 7. 6. 2019       Zaključni tečaj: 14,00 EUR

Najvišja vrednost EUR Datum
2019 17,00 28. 1. 2019
2018 18,20 25. 1. 2018
Najnižja vrednost EUR Datum
2019 14,00 7. 6. 2019
2018 16,90 27. 6. 2019