Upravljanje družbe – izjava o zavezanosti BKS Bank

Leta 2002 je bil objavljen avstrijski kodeks upravljanja družbe – Corporate Governance, v katerem so zapisana osnovna načela dobrega poslovnega vodenja. Ta kodeks investitorjem služi kot pomemben pripomoček za odločanje.

Ker je BKS Bank avstrijska delniška družba, ki kotira na borzi, sta se uprava in nadzorni odbor družbe odločila, da se zavezujeta načelom kodeksa upravljanja družbe – Corporate Governance.

Kodeks Corporate Governance