Upravljanje družbe – izjava o zavezanosti BKS Bank

Izjava o skladnosti:

BKS Bank je zavezana k spoštovanju načel avstrijskega kodeksa korporacijskega upravljanja (ÖCGK). Avstrijski  kodeks korporacijskega upravljanja opredeljuje načela dobrega upravljanja družb in je investitorjem v pomoč pri sprejemanju odločitev.