Odnosi z investitorji

Delnice BKS Bank kotirajo na Dunajski borzi že od leta 1986 in vse od svoje uvrstitve v borzno kotacijo predstavljajo zanimivo naložbo. Iz gibanja tečaja delnice BKS v zadnjih letih je razvidno, da uspešno kljubujemo gospodarski krizi.