Novi poslovni paketni računi

Več informacij

Novice -

Sprememba Sklepa o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami 

S 1. avgustom 2022 spreminjamo Sklep o obrestnih merah za vloge – poslovanje s fizičnimi osebami (v nadaljevanju: obrestne mere), ki je del z vami sklenjene pogodbe o opravljanju plačilnih storitev prek transakcijskega računa.

Informacije o koronavirusu

Nasveti za poslovanje z banko v času koronavirusa.

Dolgoročno financiranje

Optimalna ponudba financiranja – tudi do 15 let.

BizzNet

Ugodnosti s kartico Mastercard

Iskalnik poslovalnic

Prejeta priznanja za odličnost banke