Računi

BKS Bank vam s ponudbo za vodenje transakcijskih računov za pravne osebe, podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava ponuja osnovno bančno storitev, ki omogoča nemoteno poslovanje v domači valuti in tujih valutah v domovini, čezmejno in s tretjimi državami. Plačilne transakcije lahko opravljate pregledno, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Fiduciarni račun

Poseben transkacijski račun, ki je namenjen ločenemu poslovanju odvetnikov, odvetniških družb, upraviteljev osebnih stečajev ali stečajev zapuščine.

Hrambni račun za notarje

Namenjen je notarjem za sprejem vplačil in opravljanje izplačil izključno na podlagi notarske hrambe.

Račun rezervnega sklada

Namenjen je upravnikom rezervnih skladov oziroma skupnosti lastnikov stanovanj za zbiranje sredstev rezervnega sklada večstanovanjskih stavb.

SMS in E-MAIL-obveščanje

Bodite pravočasno obveščeni o vseh dogodkih na transakcijskem računu za pravne osebe, samostojne podjetnike, zasebnike in osebe civilnega prava.

Podpora

SISBIZ

Elektronski informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta, za namene, ki jih določa prvi odstavek 21. člena ZCKR.