SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta.

V sistem SISBIZ so vključeni podatki, ki se nanašajo na dejansko in potencialno zadolženost poslovnih subjektov po pogodbenih obveznostih. Navedeni podatki so poleg podatkov, s katerimi člani sistema že razpolagajo, zgolj dodatna informacija pri ugotavljanju njihove kreditne sposobnosti, od katere je odvisna odobritev posla in določitev pogojev za posamezno storitev.

Član sistema lahko do podatkov v sistemu izmenjave informacij dostopa in te podatke uporablja izključno za namen:

  • ocene kreditne sposobnosti kreditojemalca in kreditnega tveganja, ki bi s sklenitvijo posameznega kreditnega posla lahko nastalo za tega člana ali vključenega dajalca kreditov ali ki je nastalo v zvezi z izvajanjem kreditnega posla;
  • reklamacije, izterjave, revizije in posodabljanja podatkov, ki se vključujejo v sistem izmenjave informacij.
Več informacij SISBIZ

Poslovni subjekt ima pravico do seznanitve z obdelavo lastnih zaupnih podatkov, ki se v sistemu SISBIZ nanašajo nanj. Dostop do podatkov je omogočen prek spletne aplikacije – Moj SISBIZ. Vpogled poslovnemu subjektu omogoča pridobitev naslednjih podatkov in informacij:

  1. informacije, ali so zaupni podatki v zvezi s poslovnim subjektom obdelujejo v sistemu izmenjave informacij ali ne;
  2. vseh podatkov, ki se o tem poslovnem obdelujejo v sistemu SISBIZ, vključno z informacijo o tem, kateri kreditodajalec oz. član sistema je posredoval podatke v sistem SISBIZ;
  3. informacije o tem, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen je posamezni član sistema, dostopal do teh podatkov, razen če zakon izrecno prepoveduje posredovanje teh informacij.

Če poslovni subjekt  utemeljeno nasprotuje posameznim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek sistema SISBIZ, lahko zahteva njihov izbris, spremembo ali popravek. Pravico do popravka lahko poslovni subjekt uveljavlja:

  • prek spletne aplikacije moj SISBIZ z vnosom pritožbe;
  • pisno z obrazcem Zahteva poslovnega subjekta za popravek, ki ga osebno ali po pošti vloži pri Banki Slovenije ali pri članu sistema, ki je sporne podatke poročal v sistem SISBIZ.


Poslovni subjekt je o utemeljenosti zahtevka obveščen v roku, ki ga določa ZCKR Zakon o centralnem kreditnem registru (Uradni list RS, št. 77/16) na način, ki ga je opredelil v obrazcu.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Zamenjava banke

Niste zadovoljni s svojo banko? Zamenjava banke je hitra in preprosta. Pridite k nam, vse vam uredimo mi!

Dolgoročno financiranje

Optimalna ponudba financiranja – tudi do 15 let.