Kredit z garancijo podjetniškega sklada

  • Kreditiranje podjetij na podlagi garancij Slovenskega podjetniškega sklada
  • Ugodna obrestna mera za tovrstne kredite
  • Vse informacije dobite pri vašem svetovalcu v banki
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

BKS Bank, Bančna podružnica, že vrsto let sodeluje z Javnim skladom RS za podjetništvo (v nadaljevanju: sklad), ki zagotavlja finančno podporo poslovnim projektom malih in srednje velikih podjetij. 

Tudi letos sodelujemo v okviru razpisa P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Produkt je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu pridobivanju bančnih kreditov. 

  • znižana (subvencionirana) obrestna mera;
  • možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita;
  • ročnost kredita do 5 let za obratna sredstva in do 10 let za naložbe (črpanje se ne glede na namen vedno izvaja le namensko);
  • manjše zahteve po zavarovanju (vsak kredit je zavarovan tudi z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % (odvisno od razpisa), ki predstavlja povečano možnost pridobitve kredita za tista podjetja, ki nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje bančnega kredita, ali za podjetja, ki želijo del svojih jamstev sprostiti za nov naložbeni ciklus);
  • izdaja garancije se ne zaračuna.

Razpisna dokumentacija in podrobnejše informacije o kreditnih in garancijskih pogojih ter pogojih, ki jih morate izpolnjevati kot podjetje, če želite sodelovati na javnem razpisu, bodo po objavi razpisa dosegljive na spletni strani sklada med aktualnimi razpisi. Če izpolnjujete vse pogoje razpisa, vas vabimo v našo poslovalnico, kjer boste s svojim bančnim svetovalcem uredili vse potrebno glede kredita, ki ga bo banka odobrila skladno z obstoječimi pravili in pogoji banke in sklada.

Prijave na razpis so možne do oktobra 2021 oziroma do porabe sredstev sklada.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Borzno posredovanje

Uresničite svoja pričakovanja in stopite korak naprej.