Bančne garancije

  • Omogočajo zavarovanje pred poslovnimi tveganji tako doma kot v tujini
  • Možnost odobritve garancijskega limita
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Bančne garancije so instrument, ki omogoča zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji tako v domačem kot v mednarodnem poslovanju. Osnova za izdajo garancije je vedno konkreten posel, kjer je pogodbeno določeno, da se za kritje posameznega tveganja, ki izhaja iz posla, zahteva bančna garancija.

Ob potrebi po večjem številu izdanih garancij obstaja možnost odobritve garancijskega limita, v okviru katerega se lahko garancije z manjšimi zneski izdajajo hitreje, seveda največ do odobrenega zneska limita.

Poleg storitvenih garancij (garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo posla, za odpravo napak v garancijski dobi) so najpogostejše še garancije za zavarovanje plačil in carinske garancije.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!