Bančne garancije

  • Omogočajo zavarovanje pred poslovnimi tveganji tako doma kot v tujini
  • Možnost odobritve garancijskega limita
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Bančne garancije so instrument, ki omogoča zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji tako v domačem kot v mednarodnem poslovanju. Osnova za izdajo garancije je vedno konkreten posel, kjer je pogodbeno določeno, da se za kritje posameznega tveganja, ki izhaja iz posla, zahteva bančna garancija.

Ob potrebi po večjem številu izdanih garancij obstaja možnost odobritve garancijskega limita, v okviru katerega se lahko garancije z manjšimi zneski izdajajo hitreje, seveda največ do odobrenega zneska limita.

Poleg storitvenih garancij (garancija za resnost ponudbe, za dobro izvedbo posla, za odpravo napak v garancijski dobi) so najpogostejše še garancije za zavarovanje plačil in carinske garancije.

BKS Bank AG, Bančna podružnica ne posluje s kreditnimi posredniki. 

Referenčne obrestne mere so tržne obrestne mere, ki se redno posodabljajo in so javno dostopne ter služijo kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Referenčne obrestne mere izračunava neodvisen organ, običajno pa predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih

Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR – prikaz vrednosti
Načrt ukrepov v primeru izpada/prenehanja/spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR (BMR) 
Zamenjava referenčne obrestne mere CHF LIBOR s SARON s 1. januarjem 2022 – BKS Bank

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Depozit na odpoklic

Za varno in ugodno obliko naložbe vaših likvidnostnih presežkov.