Kratkoročno financiranje

  • Kredit se črpa v enkratnem znesku ali več tranšah
  • Glavnica se vrača ob zapadlosti ali obročno, pri čemer pa se obresti obračunavajo mesečno
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Limit na transakcijskem računu omogoča hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjenega limita brez predhodne najave črpanj. Namenjen je podjetjem, ki želijo v času primanjkljaja likvidnih sredstev poskrbeti za nemoteno financiranje poslovanja.

Okvirni kredit je kreditna linija, znotraj katere vam omogočamo poljubno porabo sredstev z dogovorjeno predhodno najavo črpanj in vračanj kadar koli v celotnem obdobju trajanja kredita. Kredit s konkurenčno obrestno mero je prilagojen vašim željam in potrebam.

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. nabavi blaga ali financiranju zalog za krajši ali daljši čas. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav in hkrati omogoča natančno načrtovanje in uravnavanje denarnega toka.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.