Kratkoročno financiranje

  • Kredit se črpa v enkratnem znesku ali več tranšah
  • Glavnica se vrača ob zapadlosti ali obročno, pri čemer pa se obresti obračunavajo mesečno
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Limit na transakcijskem računu omogoča hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjenega limita brez predhodne najave črpanj. Namenjen je podjetjem, ki želijo v času primanjkljaja likvidnih sredstev poskrbeti za nemoteno financiranje poslovanja.

Okvirni kredit je kreditna linija, znotraj katere vam omogočamo poljubno porabo sredstev z dogovorjeno predhodno najavo črpanj in vračanj kadar koli v celotnem obdobju trajanja kredita. Kredit s konkurenčno obrestno mero je prilagojen vašim željam in potrebam.

Kredit za financiranje obratnih sredstev je namenjen financiranju tekočega poslovanja, npr. nabavi blaga ali financiranju zalog za krajši ali daljši čas. Zagotavlja varnost poslovanja v smislu premostitve trenutnih likvidnostnih težav in hkrati omogoča natančno načrtovanje in uravnavanje denarnega toka.

BKS Bank AG, Bančna podružnica ne posluje s kreditnimi posredniki. 

Referenčne obrestne mere so tržne obrestne mere, ki se redno posodabljajo in so javno dostopne ter služijo kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Referenčne obrestne mere izračunava neodvisen organ, običajno pa predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih

Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR – prikaz vrednosti
Načrt ukrepov v primeru izpada/prenehanja/spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR (BMR) 
Zamenjava referenčne obrestne mere CHF LIBOR s SARON s 1. januarjem 2022 – BKS Bank

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.