Varčevanje za jutri

Značilnosti: Tveganja:
 • Varčevanje je jasno in pregledno prek spletne banke
 • Nizki stroški in provizije
 • Z varčevanjem lahko začnete brez privarčevanih sredstev
 • Varčevanje lahko kadar koli prekinete
 • Že od 40 EUR 
 • Vrednost naložbe lahko niha
 • Možne so kapitalske izgube
 • Valutna nihanja vplivajo na donosnost naložbe
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

 • Naložba, namenjena strankam, ki želijo v delnice vsak mesec vložiti manjši znesek, a jim za to primanjkuje časa, znanja in izkušenj.
 • Z varčevanjem lahko začnete brez lastnih privarčevanih sredstev.
 • Najmanjši mesečni znesek vplačila je 40 EUR, zneske lahko nakazujete tudi s trajnim nalogom.
 • Naši izkušeni finančni strokovnjaki vaša sredstva v vašem imenu in za vaš račun vlagajo v finančne instrumente, ki omogočajo panožno in geografsko razpršenost vaše naložbe.
 • Varčevanje za jutri je jasno in pregledno, omogočamo vam vpogled v naložbeni portfelj prek spletnih aplikacij.
 • Z ustrezno geografsko in panožno razpršenostjo naložb dosegamo optimalne donose glede na tveganje.
 • Varčevanje lahko kadar koli prekinete.
 • Nizki stroški in provizije.
 • Obdavčeni ste šele takrat, ko delno ali v celoti izstopite iz varčevanja. Dlje ko varčujete, nižja je davčna stopnja. Napoved za odmero davka od kapitalskega dobička vam lahko pripravimo v BKS Bank.
 • Zagotavlja optimalno razmerje med tveganjem, donosom in likvidnostjo naložbe.
 • Naložba ne daje zajamčenega donosa.
 • Naložbena politika varčevanja za jutri je sestavljena iz investicijskega sklada izdajatelja z globalno razpršenostjo, ki zasleduje gibanje globalnih indeksov, visoke likvidnosti in instrumente denarnega trga.
 • Za merilo uspešnosti varčevanja za jutri smo v banki izbrali ustrezen primerjalni tržni indeks, ki odseva dogajanja na izbranem trgu glede na izbrano naložbeno politiko, MSCI World Index v EUR.

Oglejte in prenesite si digitalni katalog.

Varčevanje za jutri

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s produktom BKS Bank AG, Bančne podružnice, Varčevanje za jutri in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske od-ločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.

Depozit na odpoklic

Za varno in ugodno obliko naložbe vaših likvidnostnih presežkov.