Upravljanje premoženja

Značilnosti: Tveganja:
  • Profesionalno upravljanje vašega premoženja
  • Nizki stroški in provizije
  • 24-urni vpogled v vaš naložbeni portfelj
  • Upravljavec premoženja vam je vedno na voljo
  • Napoved za odmero davka od kapitalskih dobičkov vam pripravimo v BKS Bank
  • 5 oblik plemenitenja premoženja
  • Že od 30.000 EUR
  • Vrednost naložbe lahko niha
  • Možne so kapitalske izgube
  • Valutna nihanja vplivajo na donosnost naložbe
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Upravljanje premoženja je sodobna oblika plemenitenja premoženja na kapitalskih trgih z namenom povečevanja realne vrednosti vloženih sredstev vlagatelja. Storitev je namenjena vlagateljem, ki so že privarčevali 30.000 EUR in želijo prosta denarna sredstva vložiti v naložbene politike, sestavljene iz delnic, obveznic in alternativnih naložb.

Cilj posamezne naložbene politike je zasledovati čim boljše razmerje med prevzetim tveganjem in donosnostjo, kar dosegamo z aktivnim prilagajanjem naložbene strukture tržnim razmeram na kapitalskih trgih.
Z vami želimo graditi dolgoročen partnerski odnos, ki temelji na zaupanju, predanosti skupnim ciljem in popolni diskretnosti.

Upravljanje premoženja pri BKS Bank je oblikovano osebno in po meri.  Prednosti naše storitve so: 

Preprosto    Sami izberete naložbeno politiko, ki vam ustreza in je za vas primerna.
Pregledno    Vrednost svojega portfelja lahko dnevno spremljate prek spletne banke MyNet, spletne aplikacije MyBroker in mobilne aplikacije mBroker.
Strokovno    Za vaše premoženja skrbi ekipa visoko izobraženih in izkušenih finančnih strokovnjakov, ki se v BKS Bank profesionalno ukvarjajo izključno s tem področjem.
Ugodno    Ponujamo kakovostno storitev za konkurenčno ceno.
Dostopno           Neposreden dostop do visoko strokovno usposobljenega finančnega svetovalca.
Likvidno     Vplačana sredstva niso vezana in so vam v primeru potreb vedno na voljo.

Naložbe so usmerjene izključno na tuje likvidne kapitalske trge, kjer izbiramo predvsem prvovrstne in dobro preverjene finančne instrumente s potencialom rasti.  Ponujamo vam 5 naložbenih politik, ki so prilagojene vašim naložbenim ciljem in odnosu do tveganja. Pred izbiro vaše naložbene strategije vam na podlagi preteklih izkušenj, znanj, finančnega premoženja, zmožnosti, ciljev in pričakovanj pomagamo pri izbiri ustreznega produkta.

Izbirate lahko med naslednjimi naložbenimi politikami:

Konservativna naložbena politika Namenjena je vlagateljem, ki niso nagnjeni k tveganju. V portfelju prevladujejo obveznice visokokakovostnih izdajateljev in instrumenti denarnega trga. Delež delniških naložb predstavlja relativno majhen del portfelja.
Uravnotežena  naložbena politika Namenjena je vlagateljem, ki sprejemajo srednjo stopnjo tveganja. Poleg naložb v obveznice visokokakovostnih izdajateljev so v zmernem deležu zastopane tudi delniške naložbe.
Alternativna naložbena politika Alternativna naložbena politika omogoča investiranje v vse štiri temeljne naložbene razrede (delnice, obveznice, surovine in naložbene nepremičnine) in je namenjena vlagateljem, ki sprejemajo srednje tveganje.
Dinamična naložbena politika Namenjena je vlagateljem, ki sprejemajo srednje visoko tveganje, kar omogoča doseganje višjih donosov na račun večje izpostavljenosti delniškim naložbam.
Delniška naložbena politika Namenjena je vlagateljem, ki v želji po doseganju nadpovprečnih donosov sprejemajo najvišjo stopnjo tveganja.
  Primerjaj naložbene politike

Oglejte in prenesite si digitalni katalog.

Upravljanje premoženja

Tržno sporočilo je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo upravljanja premoženja oziroma gospodarjenja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica, investicijska svetovalka oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. V zvezi s podatki, ki se nanašajo na prejšnjo uspešnost posameznega finančnega instrumenta ali naložbene politike, velja opozorilo, da ta uspešnost ni zanesljiv kazalnik rezultatov v prihodnosti. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.
Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplingerstraße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke
 www.bksbank.si.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.