Poslovni paketni računi

V BKS Bank smo oblikovali nove poslovne paketne transakcijske račune za podjetja in samostojne podjetnike, ki med seboj ugodno povezujejo bančne storitve, ki jih vaše podjetje potrebuje za hitro in učinkovito poslovanje.

Izberite poslovni paketni račun, ki bo glede na obseg poslovanja zadostil potrebam vašega podjetja. Poslujte pregledno, varno in učinkovito!

Žal ni bilo mogoče najti ustrezne ponudbe za delo.
Prilagodite izbiro.

Paket Premium

Paket Premium je namenjen samostojnim podjetnikom in podjetjem z največjim obsegom poslovanja. Za vsa podjetja z najzahtevnejšimi potrebami po celoviti ponudbi bančnih storitev.

Paket Komfort

Paket Komfort je namenjen vsem samostojnim podjetnikom in podjetjem z večjim obsegom poslovanja. Zagotovite si bančne storitve za hitro in nemoteno poslovanje.

Paket Klasik

Paket Klasik vsebuje ključne bančne storitve za samostojne podjetnike in podjetja z manjšim obsegom poslovanja. Namenjen je vsem podjetjem, ki potrebujete le osnovne bančne produkte in storitve.

Prosimo, izberite druge produkte.
Primerjavo lahko začnete z dvema ali več produkti.