Jamstvo za vloge

Sistem jamstva za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici

V skladu s slovenskima zakonoma, ki urejata bančništvo in sistem jamstva za vloge, je v priloženem dokumentu predstavljen sistem jamstva, ki velja za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.

Jamstvo za vloge pri BKS Bank AG, Bančni podružnici je zagotovljeno preko jamstvene sheme po avstrijskem zakonu, ki ureja bančništvo in po avstrijskem zakonu, ki ureja jamstvo za vloge in odškodnine za vlagatelje (ESAG).
 

Obvestilo o jamstvu za vloge
Informacije o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev