Informativne tečajne liste

Spodaj objavljeni tečaji banke so zgolj informativni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

Uporabniki plačilnih kartic Mastercard izdanih pri BKS Bank, lahko za primerjalno vrednost pretvorbe tujih valut, pridobite informacijo o odstotnem pribitku na zadnji referenčni tečaj evra ECB.

Informacije lahko pridobite tukaj.