Informativne tečajne liste

Spodaj objavljeni tečaji banke so zgolj informativni. Pri konkretnih poslih je možno odstopanje glede na trenutne tečaje na trgu deviz.

Do 31. marca 2023 velja za komitente banke menjalniški nakupni tečaj za valuto:

Hrvaška kuna          HRK       7,7045  – nakupni tečaj (za 1 EUR plačate) 

Po 31. marcu 2023 ne bomo več sprejemali gotovine v valuti HRK, kar pomeni, da menjava gotovine v valuti HRK po tem datumu ne bo več mogoča.

Uporabniki plačilnih kartic Mastercard izdanih pri BKS Bank, lahko za primerjalno vrednost pretvorbe tujih valut, pridobite informacijo o odstotnem pribitku na zadnji referenčni tečaj evra ECB.

Informacije lahko pridobite tukaj.