​​​​​​Transakcijski račun

 • Activa MasterCard kartica za podjetja
 • Omogoča poslovanje v domači in tujih valutah
 • Uporaba spletne banke BizzNet
 • Uporaba DNT
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Transakcijski račun lahko odpre vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik, zasebnik in civilnopravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na to, ali že ima odprt transakcijski račun pri drugi banki ali ne.

Transakcijski račun vam omogoča:
 • negotovinsko in gotovinsko poslovanje v domači valuti in tujih valutah;
 • opravljanje plačilnih transakcij z uporabo trajnih nalogov in direktnih obremenitev;
 • uporabo spletne banke BizzNet;
 • uporabo DNT;
 • negotovinsko poslovanje s plačilno kartico Activa MasterCard;
 • dovoljeno prekoračitev stanja na računu.
Prednosti:
 • vsak imetnik transakcijskega računa ima svojega strokovnega svetovalca;
 • spletno poslovanje prek aplikacije BizzNet.
Za odprtje transakcijskega računa potrebujete:
 • vlogo za odprtje in vodenje transakcijskega računa;
 • podpisni karton pooblaščenih oseb;
 • identifikacijske podatke;
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije (pridobi banka) − gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
 • izpis iz drugega ustreznega registra oz. imenika − odvetniki, zdravniki, notarji, društva, sindikati itd.;
 • obvestilo o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti (pridobi banka);
 • potrdilo o davčni številki;
 • osebni dokumenti zastopnikov oz. oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi, in njihove davčne številke.
Za gospodarske družbe v ustanavljanju:
 • original in kopijo notarsko overjenega akta o ustanovitvi družbe − notarski zapis (če se ustanavlja enoosebna družba − en ustanovitelj, se predloži le akt o ustanovitvi družbe);
 • kopija osebnih dokumentov zakonitega zastopnika in njegove davčne številke.

Na podlagi vplačila ustanovnega kapitala družbenikov banka imetniku računa izda potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ga ta potrebuje pri registraciji družbe pri registrskem sodišču.

Limit na transakcijskem računu je kratkoročni kredit, ki vam omogoča prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska. Odločilne so vaša boniteta, kakovost zavarovanja in zgodovina sodelovanja z našo banko.

Lastnosti:
 • omogoča dovoljeno negativno stanje na transakcijskem računu;
 • prosto črpanje v okviru dogovorjenega zneska;
 • vračanje vsote brez predhodne najave;
 • obresti se računa samo na črpani del kredita;
 • enostavna možnost izravnave likvidnostnih nihanj.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Prek spletne banke hitro in preprosto urejate poslovne finance kadarkoli.

Depozit na odpoklic 33 dni

Za varno in ugodno obliko naložbe pri kateri imate sredstva na voljo po 33 dneh od dneva odpoklica.