​​​​​​Transakcijski račun

 • Poslovna kreditna Mastercard
 • Omogoča poslovanje v domači in tujih valutah
 • Uporaba spletne banke BizzNet
 • Uporaba DNT
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Transakcijski račun lahko odpre vsaka pravna oseba, samostojni podjetnik, zasebnik in civilnopravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji ne glede na to, ali že ima odprt transakcijski račun pri drugi banki ali ne.

Transakcijski račun vam omogoča:
 • negotovinsko in gotovinsko poslovanje v domači valuti in tujih valutah;
 • opravljanje plačilnih transakcij z uporabo trajnih nalogov in direktnih obremenitev;
 • uporabo spletne banke BizzNet;
 • uporabo DNT;
 • negotovinsko poslovanje s plačilno kartico Mastercard;
 • dovoljeno prekoračitev stanja na računu.
Prednosti:
 • vsak imetnik transakcijskega računa ima svojega strokovnega svetovalca;
 • spletno poslovanje prek aplikacije BizzNet.
Za odprtje transakcijskega računa potrebujete:
 • vlogo za odprtje in vodenje transakcijskega računa;
 • podpisni karton pooblaščenih oseb;
 • identifikacijske podatke;
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije (pridobi banka) − gospodarske družbe in samostojni podjetniki;
 • izpis iz drugega ustreznega registra oz. imenika − odvetniki, zdravniki, notarji, društva, sindikati itd.;
 • obvestilo o matični številki in razvrstitvi podjetja po dejavnosti (pridobi banka);
 • potrdilo o davčni številki;
 • osebni dokumenti zastopnikov oz. oseb, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi, in njihove davčne številke.
Za gospodarske družbe v ustanavljanju:
 • original in kopijo notarsko overjenega akta o ustanovitvi družbe − notarski zapis (če se ustanavlja enoosebna družba − en ustanovitelj, se predloži le akt o ustanovitvi družbe);
 • kopija osebnih dokumentov zakonitega zastopnika in njegove davčne številke.

Na podlagi vplačila ustanovnega kapitala družbenikov banka imetniku računa izda potrdilo o vplačilu ustanovnega kapitala, ki ga ta potrebuje pri registraciji družbe pri registrskem sodišču.

Limit na transakcijskem računu je kratkoročni kredit, ki vam omogoča prekoračitev pozitivnega stanja na transakcijskem računu v okviru dogovorjenega zneska. Odločilne so vaša boniteta, kakovost zavarovanja in zgodovina sodelovanja z našo banko.

Lastnosti:
 • omogoča dovoljeno negativno stanje na transakcijskem računu;
 • prosto črpanje v okviru dogovorjenega zneska;
 • vračanje vsote brez predhodne najave;
 • obresti se računa samo na črpani del kredita;
 • enostavna možnost izravnave likvidnostnih nihanj.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

BizzNet Businessman window

BizzNet

Najsodobnejši način opravljanja bančnih storitev iz vaše pisarne, poenostavi in poceni poslovanje z banko. Poslovne finance lahko urejate hitro in preprosto, kjerkoli in kadarkoli, z uporabo elektronske, spletne ali mobilne banke.

Depozit na odpoklic 33 dni

Za varno in ugodno obliko naložbe pri kateri imate sredstva na voljo po 33 dneh od dneva odpoklica.