Depozit na odpoklic

 • Varna in ugodna oblika naložbe
 • Z enodnevnim odpoklicem
 • Več vplačil in črpanj na podlagi enkrat sklenjene pogodbe
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko svoja prosta denarna sredstva vežete:
 • v domači valuti EUR, pri čemer niste omejeni z najnižjim zneskom;
 • z enodnevnim odpoklicem;
 • z možnostjo večkratnih vplačil in črpanj sredstev na podlagi enkrat sklenjene pogodbe o sukcesivnem depozitu.
 • Varna in ugodna oblika naložbe vaših likvidnostnih presežkov;
 • sredstva se obrestujejo po spremenljivi obrestni meri in so vam vedno na voljo − velja enodnevni odpoklic;
 • sredstva družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
​​​​​​​- ​38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
​​​​​​​- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
 • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
 • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
 • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.