Depozit

  • Najbolj varna in likvidna oblika naložbe
  • Dogovorjena fiksna obrestna mera za obdobje vezave
  • Uporabite depozit kot zavarovanje bančnih terjatev
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Depozit je vezava sredstev za določeno obdobje po dogovorjeni fiksni obrestni meri za obdobje vezave. Pravne osebe in samostojni podjetniki lahko svoja prosta denarna sredstva vežete v domači valuti EUR. Obrestna mera je odvisna od dobe vezave sredstev in trenutnega gibanja obrestnih mer na finančnih trgih.

  • Najbolj varna in likvidna oblika naložbe;
  • depozit lahko uporabite kot zavarovanje bančnih terjatev;
  • sredstva družb po avstrijski zakonodaji* so del sistema zajamčenih vlog po avstrijski jamstveni shemi.

* Avstrijski zakon o gospodarskih družbah iz sistema jamstva izključuje le vloge velikih kapitalskih družb, ki morajo presegati dva od naslednjih pogojev:
- 19,25 mio EUR bilančne vsote;
- 38,5 mio EUR prometa v 12 mesecih pred presečnim dnem;
- 250 povprečno število delavcev v poslovnem letu.

Dokumentacija, ki jo mora predložiti deponent:
  • izpis iz Poslovnega registra Slovenije;
  • identifikacija zastopnika oz. zastopnikov pravne osebe v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
  • podatki o dejanskih lastnikih v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja;
  • veljaven osebni dokument zastopnika oz. zastopnikov.
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Borzno posredovanje

Uresničite svoja pričakovanja in stopite korak naprej. Naši izkušeni borzni posredniki vam bodo po vašem naročilu in za vaš račun izvedli nakup in prodajo finančnih instrumentov.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

Operativni lizing

Osnovno sredstvo z najemom. Prava odločitev za vsako podjetje ali podjetnika.