Finančni lizing

Dogovorite se za sestanek

BKS-leasing, d. o. o Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 09 50

Finančni lizing je pogodbeni odnos, kjer lizingodajalec po naročilu kupca kupi predmet financiranja in mu ga izroči v uporabo. V času trajanja pogodbe ostane pravni lastnik predmeta lizingodajalec, medtem ko je kupec ekonomski lastnik predmeta financiranja in njegov uporabnik. Ko pri finančnem lizingu kupec odplača zadnji obrok, postane predmet financiranja njegova last. Če je lizingojemalec pravna oseba, vodi predmet financiranja v svojih knjigah kot osnovno sredstvo.

Podjetja
  • Vloga za lizing – vprašalnik za pravne osebe;
  • bilanca stanja in izkaz uspeha za zadnji dve poslovni leti.
Samostojni podjetniki
  • Vloga za lizing – vprašalnik za pravne osebe;
  • davčna napoved z bilanco stanja in izkazom uspeha za zadnje dve leti;
  • promet na transakcijskem računu za zadnjih 6 mesecev.

Lizingojemalec je dolžan zavarovati predmet v korist lizingodajalca, in to za ves čas trajanja leasing pogodbe.

V primeru, da je predmet lizinga motorno vozilo, mora biti za vozilo ves čas trajanja lizinga sklenjeno obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kasko zavarovanje (z največ 1-odstotno odbitno franšizo), ki mora vsebovati tudi zavarovanje za krajo vozila.

V primeru, da je predmet lizinga strojna oprema, mora biti oprema ves čas trajanja lizinga zavarovana za rizike strojeloma, požara, izliva vode, poplave in tatvine ali ropa.
 
Zavarovanje vam lahko pod ugodnimi pogoji uredimo tudi mi.
​​​​​​​
​​​Z veseljem vam bomo pripravili ponudbo. Pišite nam na elektronski naslov prodaja@bks-leasing.si.

Dogovorite se za sestanek

BKS-leasing, d. o. o Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 09 50

Kratkoročno financiranje

Ugodna ponudba financiranja za premostitev kratkoročnih likvidnostnih težav.

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Varčevanje za jutri

Z majhnimi koraki v varno prihodnost.