Dolgoročno financiranje

  • Namenjeno financiranju osnovnih sredstev in širjenju obsega poslovanja
  • Financiramo tudi stanovanjsko in poslovno gradnjo za trg
  • Kredit se črpa v enkratnem znesku ali v več tranšah
  • Odplačevanje v anuitetah ali v obrokih, z možnostjo odobritve moratorija
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Dolgoročni investicijski kredit je namenjen predvsem financiranju osnovnih sredstev (nakupu ali graditvi poslovnih prostorov, nakupu strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej.

S tovrstnim kreditom pri naši banki so omogočena odplačila v daljšem časovnem obdobju, tudi do 15 let, prav tako se je mogoče dogovoriti za odlog začetka odplačevanja glavnice (moratorij).

Dolgoročni investicijski kredit je praviloma zavarovan s hipoteko na nepremičninah, pri čemer morata biti vrednost nepremičnine in znesek kredita v ustreznem razmerju.

Projektno financiranje je oblika dolgoročnega financiranja stanovanjske in poslovne gradnje za trg, financiranje zgraditve energetskih objektov in podobno. Pri tem financiranju je vračilo kredita pogojeno z dokončanjem projekta, izpeljanega s pomočjo odobrenega kredita.

Zaželena je ustanovitev posebne projektne družbe, ki zagotavlja preglednejšo spremljanje projekta.

Poleg financiranja gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov investitorjem nudimo tudi pomoč pri trženju in prodaji nepremičnin s kreditiranjem kupcev.

Krediti za trajna obratna sredstva so enkratni gotovinski krediti za financiranje trajnih obratnih sredstev podjetja. Odplačujejo se v obrokih ali anuitetah, rok vračila je praviloma krajši kot pri investicijskih kreditih.

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.