Dolgoročno financiranje

  • Namenjeno financiranju osnovnih sredstev in širjenju obsega poslovanja
  • Financiramo tudi stanovanjsko in poslovno gradnjo za trg
  • Kredit se črpa v enkratnem znesku ali v več tranšah
  • Odplačevanje v anuitetah ali v obrokih, z možnostjo odobritve moratorija
Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Dolgoročni investicijski kredit je namenjen predvsem financiranju osnovnih sredstev (nakupu ali graditvi poslovnih prostorov, nakupu strojev, proizvodnih linij itd.) in širjenja obsega poslovanja oziroma financiranju novih poslovnih idej.

S tovrstnim kreditom pri naši banki so omogočena odplačila v daljšem časovnem obdobju, tudi do 15 let, prav tako se je mogoče dogovoriti za odlog začetka odplačevanja glavnice (moratorij).

Dolgoročni investicijski kredit je praviloma zavarovan s hipoteko na nepremičninah, pri čemer morata biti vrednost nepremičnine in znesek kredita v ustreznem razmerju.

Projektno financiranje je oblika dolgoročnega financiranja stanovanjske in poslovne gradnje za trg, financiranje zgraditve energetskih objektov in podobno. Pri tem financiranju je vračilo kredita pogojeno z dokončanjem projekta, izpeljanega s pomočjo odobrenega kredita.

Zaželena je ustanovitev posebne projektne družbe, ki zagotavlja preglednejšo spremljanje projekta.

Poleg financiranja gradnje poslovnih in stanovanjskih objektov investitorjem nudimo tudi pomoč pri trženju in prodaji nepremičnin s kreditiranjem kupcev.

Krediti za trajna obratna sredstva so enkratni gotovinski krediti za financiranje trajnih obratnih sredstev podjetja. Odplačujejo se v obrokih ali anuitetah, rok vračila je praviloma krajši kot pri investicijskih kreditih.

BKS Bank AG, Bančna podružnica ne posluje s kreditnimi posredniki. 

Referenčne obrestne mere so tržne obrestne mere, ki se redno posodabljajo in so javno dostopne ter služijo kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Referenčne obrestne mere izračunava neodvisen organ, običajno pa predstavljajo stroške izposojanja denarja na različnih trgih

Medbančna referenčna obrestna mera EURIBOR – prikaz vrednosti
Načrt ukrepov v primeru izpada/prenehanja/spremembe referenčne obrestne mere EURIBOR (BMR) 
Zamenjava referenčne obrestne mere CHF LIBOR s SARON s 1. januarjem 2022 – BKS Bank

Dogovorite se za sestanek

Kontaktni center Pon.–pet.: 8.–16. ure

+386 1 589 57 00

Pišite nam

info@bksbank.si

Finančni lizing

Ali potrebujete še kaj? Seveda, pravi lizing!

Transakcijski račun

S transakcijskim računom BKS Bank bo vaše poslovanje preprosto, varno in učinkovito po konkurenčni tarifi.

BKS Naložbe

Izbirate lahko med kar sedmimi atraktivnimi oblikami plemenitenja premoženja, ki vam omogočajo izkoristiti prednosti varčevanja na kapitalskih trgih.