Poslovna poročila

Objavljamo revidirana letna poročila koncerna BKS Bank v slovenščini in angleščini. Računovodski izkazi koncerna BKS Bank so pripravljeni po mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP).