Vodstvo banke

BKS Bank vodijo organi, predpisani v avstrijskem zakonu o delniških družbah. Poleg tega smo pri vodstveni strukturi pozorni na nizko število ravni v hierarhiji. Tako lahko svojim komitentom zagotavljamo hitre in prilagodljive rešitve.

mag. dr. Herta Stockbauer

predsednica uprave

mag. Dieter Kraßnitzer

član uprave

mag. Alexander Novak

član uprave

mag. Nikolaus Juhász

član uprave

mag. Dietmar Böckmann

član uprave

Dimitrij Pregelj

Damjan Hempt

Podrobne informacije o članih, ki sestavljajo nadzorni svet BKS Bank, si lahko ogledate na spletni strani matične banke, v zavihku Organe