Finančni podatki za BKS Bank AG

Kazalnik na dan 31. 12. 2022
Bilančna vsota 10.533,0 mio. EUR
Dobiček poslovnega leta po obdavčitvi 63,6 mio. EUR
Število zaposlenih 1.145
Poslovalnice 64

Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.