Finančni podatki za BKS Bank AG

Kazalnik na dan 31. 12. 2018
Bilančna vsota 8.434,9 mio. EUR
Dobiček poslovnega leta pred obdavčitvijo 77,4 mio. EUR
Število zaposlenih 932
Poslovalnice 63

Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.