Finančni podatki za BKS Bank AG

Kazalnik na dan 31. 12. 2019
Bilančna vsota 8.857,6 mio. EUR
Dobiček poslovnega leta pred obdavčitvijo 92,9 mio. EUR
Število zaposlenih 962
Poslovalnice 63

Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.