Finančni podatki za BKS Bank AG

Kazalnik na dan 31. 12. 2020
Bilančna vsota 9.856,5 mio. EUR
Dobiček poslovnega leta pred obdavčitvijo 74,8 mio. EUR
Število zaposlenih 963
Poslovalnice 64

Za druge ključne podatke preglejte naše poslovno poročilo.