Skupina treh bank

V okviru Skupine treh bank – 3 Banken Gruppe nastopajo banke BKS Bank, Oberbank in Bank für Tirol und Vorarlberg kot tri neodvisne regionalne banke. Zaradi varne strukture delničarjev, dobrih donosov ter gospodarske in politične neodvisnosti so te banke privlačna alternativa velikim bančnim koncernom, ki jih pogosto obvladujejo tuji lastniki.

Moč Skupine treh bank je v tem, da njene članice odlikuje prožnost, značilna za regionalne banke, hkrati pa jim medsebojno sodelovanje daje moč velike banke. Posebna pozornost je namenjena obravnavi majhnih in srednje velikih podjetij. Ta so v okviru Skupine treh bank obravnavana tako, kot sicer druge banke obravnavajo velika podjetja. Komitenti posebej cenijo to, da jih Skupina treh bank podpira tudi v turbulentnih časih. To je mogoče zaradi posebne bližine komitentom. Vse tri banke kot regionalne banke poznajo svoje komitente, njihove odlike in potenciale, pa tudi potrebe in poslovne priložnosti.

Široka mreža

Skupina treh bank svojim komitentom ob tem ponuja vse storitve univerzalne banke. Vse tri banke skupaj imajo razvejano mrežo poslovalnic po vsej Avstriji ter več podružnic, predstavništev in lizinških družb v sosednjih državah. Sleherni komitent katere koli od treh bank ima za poslovanje na voljo celotno mrežo. Komitenti poleg tega uživajo tudi prednosti hčerinskih podjetij, ki so plod sodelovanja treh bank. Najbolj znano hčerinsko podjetje, ki ga Skupina treh bank upravlja skupaj z Generali Holding Vienna, je družba 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft, ki spada med največje investicijske družbe v Avstriji.