Zgodovina

 Izvleček iz zgodovine BKS Bank AG:
2022 BKS Bank je v svojem jubilejnem letu zabeležila številne uspehe. Med njimi sta prejetje nagrade Recommender za svojo usmerjenost k strankam in zmaga na testu ÖGVS na področju pokojninskega zavarovanja. Prav tako smo postali ustanovni član združenja Green Finance Alliance.
2021 BKS Bank je edina družba, ki kotira na borzi in v kateri ženske zasedajo mesto predsednice uprave, nadzornega sveta in sveta delavcev. Za naše poročilo o trajnostnem razvoju smo dosegli prvo nagrado Austian Sustainability Reporting Award (ASRA) in prejeli nagrado Dunajske borze za trajnostni razvoj za našo trajnostno usmerjeno korporativno politiko. Prvič smo presegli mejo 10 milijard evrov bilančne vsote in še dodatno okrepili svoj tržni položaj kot največja banka na Avstrijskem Koroškem.
2020 BKS Bank Connect – digitalna banka znotraj banke – je bila uvedena poleti. Na Hrvaškem smo prejeli državno nagrado za družini prijazno podjetje v kategoriji malih in srednje velikih podjetij. V začetku novembra leta 2020 smo zaključili s preoblikovanjem prednostnih delnic v navadne delnice v razmerju 1:1. Osnovni kapital tako sestavlja 42.942.900 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
2019 BKS Bank kot prva banka prejme avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja za leto 2019. Z izvedbo strategije digitalizacije smo dosegli pomembne mejnike. S prenosom še ene borznoposredniške družbe smo postali največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.
2018 ISS-ESG (prej: oekom research AG) BKS Bank znova podeli prvorazredni status (status Prime). S tem se uvrsti med vodilne trajnostno usmerjene banke v svetu.
2017 BKS Bank kot prva kreditna institucija v Avstriji izda obveznico z družbenim učinkom – Social Bond. Prvič je nominirana za avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja in ponovno prejme znak odličnosti EFQM Recognised for Excellence 5 Star.
2016 Navadne kosovne delnice BKS Bank so uvrščene v index trajnostnega razvoja VÖNIX na Dunajski borzi. ​​​​Hrvaška BKS Bank, d. d., je pripojena družbi BKS Bank AG.
2015 S 53,6 milijona EUR čistega dobička BKS Bank doseže najboljši poslovni izid v svoji zgodovini. Priznana bonitetna agencija oekom research AG ji podeli naziv Prime in tako se banka uvrsti med najboljše organizacije iz svoje panoge na področju trajnostnega razvoja. Med avstrijskimi družbami z več kot 100 zaposlenimi je BKS Bank izbrana za najbolj trajnostno naravnano podjetje.
2014 BKS Bank se z oceno Recognised for Excellence 5 Star uvrsti na seznam odličnih avstrijskih podjetij, razglašena je za najboljšo avstrijsko poslovno banko in doseže enega najboljših poslovnih rezultatov v svoji zgodovini. V okviru oktobrskega povišanja osnovnega kapitala družbe je pridobljenih približno 700 novih delničarjev, s katerimi povečujemo razpršenost lastništva. V Sloveniji BKS Bank prevzame portfelj komitentov iz poslovanja z vrednostnimi papirji pri Factor banki, d. d., v likvidaciji.
2013 Združitev avstrijskih lizinških družb, ustanovitev družbe BKS Service GmbH za prevzem zalednih dejavnosti, združevanje nepremičninskih dejavnosti v BKS Immobilien-Service Ges.m.b.H.
2012 Na Slovaškem se uvede poslovanje s fizičnimi osebami.
2011 Vstop na slovaški bančni trg z odprtjem poslovalnice v Bratislavi.
2010 Uvede se poslovanje z vrednostnimi papirji v Sloveniji in razširi poslovanje s fizičnimi osebami na Hrvaškem.
2009 Z namenom lažjega trgovanja z delnicami BKS Bank je v začetku junija opravljena cepitev delnic v razmerju 1 : 6.
2008 Sledita sprememba imena delniške družbe Kvarner banka, d. d., v BKS Bank, d. d., in odprtje podružnice v Zagrebu.
2007 Prevzem Kvarner banke d. d. in s tem vstop na bančni trg Hrvaške. Izvede se nakup slovaškega KOFIS Leasing, a. s., in naziv podjetja se spremeni v BKS-Leasing, a. s. Odpre se predstavništvo na Slovaškem.
2005 Ustanovitev predstavništva na Madžarskem. Naziv družbe se prilagodi širitvi zadnjih let in se odslej glasi BKS Bank AG.
2004 V Sloveniji se odpre prva bančna podružnica v tujini in ustanovljeno je predstavništvo v Italiji.
2003 Nakup večinskega deleža v družbi Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG.
2002 Ustanovljen je BKS-leasing Croatia, d. o. o., v Zagrebu.
2000 BKS skupaj s sestrskima bankama prvič nastopi pod imenom 3 Banken Gruppe.
1998 Z ustanovitvijo predstavništva na Hrvaškem in nakupom lizinške družbe v Sloveniji se začne mednarodna širitev.
1990 Odpre se prva poslovalnica na Dunaju.
1986 Navadne delnice BKS Bank začnejo kotirati na Dunajski borzi.
1983 S širitvijo na avstrijsko Štajersko se naziv družbe spremeni v Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft (kratko: BKS).
1964 Začne se poslovanje s fizičnimi osebami na področju manjših posojil.
1939 Naziv družbe se iz Bank für Kärnten spremeni v Bank für Kärnten Aktiengesellschaft.
1928 Prizadevanja, da bi komanditno družbo preoblikovali v delniško družbo, privedejo do ustanovitve banke Bank für Kärnten.
1922 A. v. Ehrfeld stopi v komanditno razmerje z bavarsko banko Bayerische Hypotheken-und Wechselbank pod imenom Kärntner Kredit-und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld&Co.