Zgodovina

 Izvleček iz zgodovine BKS Bank AG:
2020 BKS Bank Connect – digitalna banka znotraj banke – je bila uvedena poleti. Na Hrvaškem smo prejeli državno nagrado za družini prijazno podjetje v kategoriji malih in srednje velikih podjetij. V začetku novembra leta 2020 smo zaključili s preoblikovanjem prednostnih delnic v navadne delnice v razmerju 1:1. Osnovni kapital tako sestavlja 42.942.900 navadnih kosovnih delnic z glasovalno pravico.
2019 BKS Bank kot prva banka prejme avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja za leto 2019. Z izvedbo strategije digitalizacije smo dosegli pomembne mejnike. S prenosom še ene borznoposredniške družbe smo postali največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji.
2018 ISS-ESG (prej: oekom research AG) BKS Bank znova podeli prvorazredni status (status Prime). S tem se uvrsti med vodilne trajnostno usmerjene banke v svetu.
2017 BKS Bank kot prva kreditna institucija v Avstriji izda obveznico z družbenim učinkom – Social Bond. Prvič je nominirana za avstrijsko državno nagrado za kakovostna podjetja in ponovno prejme znak odličnosti EFQM Recognised for Excellence 5 Star.
2016 Navadne kosovne delnice BKS Bank so uvrščene v index trajnostnega razvoja VÖNIX na Dunajski borzi. ​​​​Hrvaška BKS Bank, d. d., je pripojena družbi BKS Bank AG.
2015 S 53,6 milijona EUR čistega dobička BKS Bank doseže najboljši poslovni izid v svoji zgodovini. Priznana bonitetna agencija oekom research AG ji podeli naziv Prime in tako se banka uvrsti med najboljše organizacije iz svoje panoge na področju trajnostnega razvoja. Med avstrijskimi družbami z več kot 100 zaposlenimi je BKS Bank izbrana za najbolj trajnostno naravnano podjetje.
2014 BKS Bank se z oceno Recognised for Excellence 5 Star uvrsti na seznam odličnih avstrijskih podjetij, razglašena je za najboljšo avstrijsko poslovno banko in doseže enega najboljših poslovnih rezultatov v svoji zgodovini. V okviru oktobrskega povišanja osnovnega kapitala družbe je pridobljenih približno 700 novih delničarjev, s katerimi povečujemo razpršenost lastništva. V Sloveniji BKS Bank prevzame portfelj komitentov iz poslovanja z vrednostnimi papirji pri Factor banki, d. d., v likvidaciji.
2013 Združitev avstrijskih lizinških družb, ustanovitev družbe BKS Service GmbH za prevzem zalednih dejavnosti, združevanje nepremičninskih dejavnosti v BKS Immobilien-Service Ges.m.b.H.
2012 Na Slovaškem se uvede poslovanje s fizičnimi osebami.
2011 Vstop na slovaški bančni trg z odprtjem poslovalnice v Bratislavi.
2010 Uvede se poslovanje z vrednostnimi papirji v Sloveniji in razširi poslovanje s fizičnimi osebami na Hrvaškem.
2009 Z namenom lažjega trgovanja z delnicami BKS Bank je v začetku junija opravljena cepitev delnic v razmerju 1 : 6.
2008 Sledita sprememba imena delniške družbe Kvarner banka, d. d., v BKS Bank, d. d., in odprtje podružnice v Zagrebu.
2007 Prevzem Kvarner banke d. d. in s tem vstop na bančni trg Hrvaške. Izvede se nakup slovaškega KOFIS Leasing, a. s., in naziv podjetja se spremeni v BKS-Leasing, a. s. Odpre se predstavništvo na Slovaškem.
2005 Ustanovitev predstavništva na Madžarskem. Naziv družbe se prilagodi širitvi zadnjih let in se odslej glasi BKS Bank AG.
2004 V Sloveniji se odpre prva bančna podružnica v tujini in ustanovljeno je predstavništvo v Italiji.
2003 Nakup večinskega deleža v družbi Die Burgenländische Anlage & Kredit Bank AG.
2002 Ustanovljen je BKS-leasing Croatia, d. o. o., v Zagrebu.
2000 BKS skupaj s sestrskima bankama prvič nastopi pod imenom 3 Banken Gruppe.
1998 Z ustanovitvijo predstavništva na Hrvaškem in nakupom lizinške družbe v Sloveniji se začne mednarodna širitev.
1990 Odpre se prva poslovalnica na Dunaju.
1986 Navadne delnice BKS Bank začnejo kotirati na Dunajski borzi.
1983 S širitvijo na avstrijsko Štajersko se naziv družbe spremeni v Bank für Kärnten und Steiermark Aktiengesellschaft (kratko: BKS).
1964 Začne se poslovanje s fizičnimi osebami na področju manjših posojil.
1939 Naziv družbe se iz Bank für Kärnten spremeni v Bank für Kärnten Aktiengesellschaft.
1928 Prizadevanja, da bi komanditno družbo preoblikovali v delniško družbo, privedejo do ustanovitve banke Bank für Kärnten.
1922 A. v. Ehrfeld stopi v komanditno razmerje z bavarsko banko Bayerische Hypotheken-und Wechselbank pod imenom Kärntner Kredit-und Wechsel-Bankgesellschaft Ehrfeld&Co.