Sprememba poravnalnih računov bank
 

01.03.2023

Obveščamo vas, da bomo banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke), s ponedeljkom, 20. marca 2023 ukinile svoje obstoječe račune in jih zamenjale z novimi računi.

Kaj pomeni sprememba?
Banke bomo izvedle spremembo oz. zamenjavo starih obstoječih računov z novim računom (brez potrebnih aktivnosti komitentov):

  • na plačilnih nalogih, ki so bili oddani v izvršitev banki z datumom plačila vnaprej,
  • na trajnih nalogih.

 Svetujemo vam, da pri izvajanju plačil v dobro računov bank, že danes začnete uporabljati nove račune bank (spodaj navedene), in ne šele z 20. marcem 2023, ko bodo obstoječi računi ukinjeni. S tem dnem bodo namreč vsa oddana plačila na obstoječe račune bank zavrnjena.
BKS Bank tako ukinja obstoječi račun SI56 0100 0000 3500 134 in ga v celoti nadomešča z novim SI56 3500 1350 0100 091. Za vsa bančna plačila vas prosimo, da uporabite nov račun.
Spremembe računov vseh bank in hranilnic v Sloveniji so razvidne tudi iz tabele v priloženem dokumentu.