Izvajanje plačil med velikonočnimi prazniki 
 
 

30.03.2023

Evropski plačilni sistem TARGET na veliki petek, 7. aprila 2023, in na velikonočni ponedeljek, 10. aprila 2023, ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično na navedena dneva ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. V petek, 7. 4. 2023, bo tako mogoča le obdelava internih plačil znotraj banke, in sicer plačil in prenosov, pri katerih imata tako plačnik kot prejemnik plačila račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 7. 4. 2023 in 10. 4. 2023 bodo poravnani v torek, 11. 4. 2023, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bo banka izvajala naslednji delovni dan, v torek, 11. 4. 2023.

Izvrševanje takojšnjih plačil bo v času velikonočnih praznikov potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, hitro in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. Več informacij o mobilni aplikaciji Flik Pay najdete na naši spletni strani: https://www.bksbank.si/flik-pay.