BKS Bank: Zelo dobro operativno poslovanje v letu 2022

05.04.2023

BKS Bank se ozira na jubilejno leto z dobrim razvojem operativnega poslovanja. V Sloveniji se je dobiček pred obdavčitvijo lani povečal na 8,4 milijona EUR.

Fotografija (Gernot Gleiss, lahko se natisne brezplačno): Član uprave Alexander Novak, predsednica uprave Herta Stockbauer ter vodji slovenske podružnice Dimitrij Pregelj in Damjan Hempt (z leve) se veselijo dobrega rezultata v Sloveniji.

Fotografija (Gernot Gleiss, lahko se natisne brezplačno):
Član uprave Alexander Novak, predsednica uprave Herta Stockbauer ter vodji slovenske podružnice Dimitrij Pregelj in Damjan Hempt (z leve) se veselijo dobrega rezultata v Sloveniji.
 

»Leto 2022 je bilo leto, na katerega se bomo še dolgo z veseljem ozirali,« je ob predstavitvi letnih rezultatov povedala predsednica uprave BKS Bank Herta Stockbauer. »Našo 100-letnico smo lahko dostojno proslavili. Toda upanje, da bo leto 2022 končno leto brez negativnih učinkov na gospodarsko okolje, se ni izpolnilo,« poroča Stockbauerjeva. Z razvojem operativnega poslovanja pa je bila kljub temu zadovoljna. 

Obseg kreditov v višini 7,2 milijarde EUR
Bilančna vsota je ostala nespremenjena pri 10,5 milijarde EUR. »Pri kreditnem poslovanju smo zadovoljni s povečanjem kreditov strankam za 3,1 odstotka na skupno 7,2 milijarde EUR. Povpraševanje po kreditih je ostalo visoko, zlasti v prvih treh četrtletjih. V obravnavanem letu smo v celotni skupini odobrili za 
1,9 milijarde EUR novih kreditov, pri čemer je bila večina novih kreditov (približno 86 %) namenjena podjetjem. Skoraj vsak šesti novi kredit je bil odobren v Sloveniji,« poroča Stockbauerjeva. Stanje odobrenih kreditov BKS Bank v Sloveniji je ob koncu leta znašalo 711,2 milijona EUR (+1,0 %). Pri tem so pozitiven razvoj izkazovala zlasti financiranja podjetij. Pri stanovanjskih kreditih se je dvig inflacije izrazil v zmanjšanem povpraševanju.

Preobrat obrestnih mer je sprožil nov trend pri vlogah. Po letih rasti skoraj izključno v kategoriji "vpoglednih vlog" se vlagatelji zdaj nagibajo k produktom z daljšim obdobjem vezave. Skladno s tem je bila rast postavke dolžniških vrednostnih papirjev še posebej visoka, in sicer +7,0 %. Ta trend se bo nadaljeval tudi v novem letu," poroča član uprave Alexander Novak.

Neto obrestni prihodki so se po rezervacijah za tveganja zvišali za 22,7 %
»ECB je z odmikom od politike nizkih obrestnih mer pozitivno vplivala na obrestne posle,« pravi predsednica uprave. Prihodki od obresti, vključno z drugimi prihodki od obresti, so ob koncu leta 2022 znašali 186,5 milijona EUR (+11,7 %). Prihodke od obresti so izravnali odhodki za obresti v višini 29,9 milijona EUR. Iz tega so izhajale čiste obresti pred rezervacijami za tveganja v višini 156,6 milijona EUR, torej porast za 12,7 % v primerjavi s poslovnim letom 2021. Razmere glede tveganj so bile umirjene. Oblikovane so bile rezervacije za tveganja v višini 25,9 milijona EUR, torej za 6,5 milijona EUR manj kot v prejšnjem letu. V skladu s tem so čiste obresti po rezervacijah za tveganja znašale 130,7 milijona EUR, kar pomeni razveseljiv porast za 22,7 %. 

Poslovanje iz naslova opravnin na dobri ravni
Predsednica uprave je zadovoljna tudi z razvojem drugega pomembnega prihodkovnega stebra: poslovanje iz naslova opravnin. Čiste opravnine (provizije) so ostale na dobri ravni pri 68,2 milijona EUR (+1,6 %) – nekateri segmenti produktov so izkazali celo odlično rast. »Na področju plačilnega prometa smo izboljšali rezultat na 24,9 milijona EUR (+6,9 %). Naše stranke so veliko povpraševale po naših možnostih pametnega in brezstičnega plačevanja, podjetja pa cenijo nasvete glede digitalizacije plačilnega prometa,« poudarja Damjan Hempt, vodja podružnice BKS Bank v Sloveniji.
Rezultat iz provizij pri poslovanju z vrednostnimi papirji je bil povprečen. »Upad na 18,7 milijona EUR (–10,9 %) je zlasti posledica šibkega, volatilnega okolja kapitalskega trga. Vlagatelji so bili izjemno zadržani in so opravili precej manj transakcij,« pojasnjuje Hempt. 
Novo: Investicijsko svetovanje v Sloveniji
Tudi v Sloveniji je ponudba storitev z vrednostnimi papirji eden osrednjih stebrov poslovne strategije. BKS Bank se je v zadnjih letih razvila v največjega ponudnika poslov z vrednostnimi papirji. »Da bi še dodatno utrdili naš položaj kot št. 1, bomo sredi leta uvedli investicijsko svetovanje in tako bistveno razširili našo ponudbo na področju poslovanja z vrednostnimi papirji,« pojasnjuje Novak. 

S pospeševanjem digitalizacije se povečujejo administrativni stroški
Zaradi zahtevnih razmer na trgu smo veliko pozornost namenili strogi disciplini pri obvladovanju stroškov. Povečanje administrativnih stroškov za 9,7 odstotka na skupno 136 milijonov EUR je med drugim posledica obsežnih vlaganj v digitalno transformacijo naše banke. »Naš projektni portfelj za izvajanje naše strategije, povezane z digitalizacijo, je vsako leto do roba zapolnjen. V zadnjih letih smo uvedli veliko novih digitalnih produktov in storitev. Leta 2022 smo se osredotočili na nadaljnji razvoj in optimizacijo teh produktov ter doseganje višje ravni učinkovitosti,« poroča Stockbauerjeva. 

Pri enem izmed največjih IT-projektov je Slovenija v središču pozornosti. »Naš cilj je poenotenje IT-okolja v celotni skupini. Pospešeno izvajamo potrebne aktivnosti, da bi leta 2024 dokončali prehod IT-aplikacij v Sloveniji na osrednje sisteme v skupini. Gre za enega največjih IT-projektov, kar smo jih kdaj izvedli. V tem okviru si prizadevamo, da bi na novo zasnovali procese in jih pripeljali na skupno pot. S tem bi odpravili dvotirno shemo, zmanjšali stroške in omogočili učinkovitejše postopke,« pojasnjuje predsednica uprave.

Letni konsolidirani čisti dobiček pod vplivom enkratnih dogodkov
Skupno je BKS Bank v minulem poslovnem letu ustvarila 78,6 milijona EUR konsolidiranega čistega dobička pred davki (–18,3 %). Na čisti letni dobiček pa so vplivali enkratni dogodki: Rezultat družb, merjenih po kapitalski metodi, je tako upadel za 54,0 % na 20,7 milijona EUR. Že omenjeno volatilno borzno okolje je povzročilo tudi upad rezultata iz finančnih sredstev/obveznosti za 13,5 milijona EUR na skupno –8,1 milijona EUR. V Sloveniji pa so v BKS Bank zadovoljni z občutno rastjo letnega dobička pred obdavčitvijo s 5,3 milijona EUR na 8,4 milijona EUR. 

BKS-leasing, d. o. o.
Poleg bančnih poslov BKS Bank z družbo BKS-leasing d.o.o. v Sloveniji izvaja tudi lizinške posle. Družba BKS-leasing d.o.o. zaposluje 19,5 zaposlene osebe (v enoti človek-leto) in je dosegla čisti dobiček poslovnega leta v višini 2,9 milijona EUR pred obdavčitvijo. Pri poslovanju se osredotoča na lizing motornih vozil, premičnin in nepremičnin. Ob koncu leta 2022 je obseg lizinških poslov znašal 180,8 milijona EUR.

Dokapitalizacija se bo predvidoma začela 24. aprila
Za možnost nadaljnje rasti na področju kreditiranja je BKS Bank napovedala, da bo v kratkem izvedla dokapitalizacijo. »S povečanjem osnovnega kapitala1 se želimo dobro pripraviti na naslednji gospodarski vzpon in ustvarjanje nadaljnje rasti. Naš cilj je tudi to, da še okrepimo vlaganja v digitalizacijo in razširimo razpršeno lastništvo,« pravi Stockbauerjeva.

Dokapitalizacija se bo predvidoma začela 24. aprila in končala predvidoma 11. maja 2023. Načrtuje se izdaja do 2.862.860 novih navadnih prinosniških delnic (»nove delnice«). Obstoječi delničarji bodo imeli prednostno pravico v obsegu ene nove delnice za vsakih 15 obstoječih prinosniških delnic, ki jih bo mogoče uveljaviti v obdobju vpisovanja. Obstoječi delničarji lahko svojo prednostno pravico uveljavljajo pri bankah v Avstriji, Sloveniji in na Hrvaškem. Nove delnice, ki ne bodo vpisane v okviru ponudbe prednostnih pravic, bodo zasebnim in institucionalnim vlagateljem ponujene v okviru javne ponudbe. Nove delnice zagotavljajo polno upravičenje do dividend za poslovno leto 2023. 

Leto 2023: Poudarek na številnih projektih 
Čeprav so zaradi trajno visoke inflacije in zadržanega ravnanja potrošnikov tudi obeti za leto 2023 zadržani, BKS Bank optimistično zre v novo poslovno leto. »Letos načrtujemo veliko projektov in ponovno pričakujemo dobre rezultate,« pravi Stockbauerjeva. Dokapitalizacija naj bi zagotovila nadaljnji zagon rasti, saj so banke, ki so blizu svojim komitentom, še posebej v kriznih časih zelo priljubljene med podjetniki in zasebniki.

V primeru nadaljnjih vprašanj se obrnite na: 
Barbara Drganec
BKS Bank AG, Bančna podružnica
E: barbara.drganec@bksbank.si
T: +386 1 58957-07, M: +386 51 674474
www.bksbank.si

Petra Ibounig-Eixelsberger
BKS Bank AG
E: petra.ibounig@bks.at
T: +43 463 5858-373, M: +43 664 805567194
www.bks.at

 1 Omejitev odgovornosti
To je tržno sporočilo. Te informacije ne predstavljajo niti ponudbe za prodajo niti poziva k nakupu vrednostnih papirjev družbe BKS Bank AG. Ponudba navadnih prinosniških delnic družbe BKS Bank AG bo narejena izključno s prospektom in na podlagi tega prospekta, ki bo po njegovi potrditvi objavljen na spletni strani družbe BKS Bank AG na naslovu www.bks.at, med običajnim delovnim časom pa bo na zahtevo na voljo brezplačno tudi pri BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, 9020 Celovec, in pri Oberbank AG, Untere Donaulände 28, 4020 Linz.