Optimizirajte svoje finance z akcijsko ponudbo depozitov in naložb

08.05.2024

Sklenite depozit pri BKS Bank in se prepustite miru, ki ga prinaša vezana vloga ali pa se odločite za eno izmed 6 naložbenih politik.

Vam srce bije za varno in privlačno naložbo? 

Sklenite depozit pri BKS Bank in se prepustite miru, ki ga prinaša vezana vloga.
Če razmišljate o oplemenitenju svojega premoženja, BKS Bank ponuja posebno priložnost; kar 2,80 % letno obrestno mero ob sklenitvi depozita za 6 mesecev ali za 12 mesecev z 2,75 % letno obrestno mero.

Akcija velja za vse nove stranke, ki odprejo paketni transakcijski račun, Napredni ali Prestižni. Ob tem BKS Bank prizna kar 50 % popusta na stroške vodenja paketnega računa za obdobje do največ 12 mesecev. Minimalen znesek depozita znaša 4.000 EUR.

Akcijska ponudba depozitov je na voljo do 31. maja 2024

Obveščamo vas tudi, da s 6. 5. 2024 spreminjamo Sklep o obrestnih merah za vloge potrošnikov. Omenjene spremembe si lahko ogledate na spodnji povezavi.
 

Poskrbimo za dobro kombinacijo vaših naložb!

Premoženje lahko oplemenitite tudi z eno izmed 6 naložbenih politik. V času akcije od 1. 5.–30. 6. 2024 vam podarimo do 50 % upravljavske provizije!

Znižana letna upravljavska provizija velja za celoten čas varčevanja, in je odvisna od višine vloženih sredstev:
- 10.000-19.999 EUR = -20 %
- 20.000-29.999 EUR = -30 %
- 30.000-49.999 EUR = -40 %
- nad 50.000      EUR = -50 %
 

Opozorila naložbe

Tržno sporočilo je namenjeno seznanjanju vlagateljev s storitvijo individualnega upravljanja premoženja oziroma varčevalnimi produkti BKS Bank AG, Bančne podružnice  ter ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. BKS Bank AG, Bančna podružnica, pri poslovanju s finančnimi instrumenti nastopa kot borzna posrednica oziroma upravljavka premoženja. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica, priporoča, da investicijskih odločitev ne sprejemate zgolj na podlagi tu objavljenih informacij, temveč se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki. Terjatve strank v zvezi z opravljanjem investicijskih storitev ali pomožnih investicijskih storitev prek BKS Bank AG, Bančne podružnice, so zajamčene po sistemu jamstva za terjatve vlagateljev, ki velja za BKS Bank AG, Celovec, v Republiki Avstriji. BKS Bank AG, Celovec, je zavezana avstrijskemu jamstvenemu sistemu zajamčenih terjatev »Einlagensicherung AUSTRIA Ges.m.b.H., Wipplinger-straße 34/4/DG4, 1010 Wien/Dunaj, Avstrija«. BKS Bank, Bančna podružnica, opravlja storitve v zvezi s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov, podzakonskimi akti, sprejetimi na njegovi podlagi, in drugo relevantno veljavno zakonodajo v Sloveniji in Avstriji. Posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti, ki jih BKS Bank AG, Bančna podružnica, ponuja strankam, so opredeljene v Splošnih pogojih poslovanja s finančnimi instrumenti BKS Bank AG, Bančna podružnica, ki so vam dostopni v prostorih BKS Bank AG, Bančne podružnice, in na spletni strani banke www.bksbank.si.