Trajnostne naložbe za boljšo prihodnost 

19.06.2024

Nova zelena obveznica BKS Bank je zdaj na voljo za vpis. Namen izdaje je financiranje projektov na področju obnovljivih virov energije, energetske učinkovitosti in trajnostne mobilnosti.

S svojimi inovativnimi trajnostnimi izdelki želimo pozitivno vplivati na družbo in okolje,
"Zelo smo veseli izdaje svoje nove zelene obveznice," pravi Dr. Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank. "Trajnostni razvoj je za BKS Bank že vrsto let izjemno pomembna tema. Z razvojem inovativnih finančnih produktov želimo pozitivno prispevati k okolju in družbi." Nikolaus Juhász, član uprave, dodaja: "Razvoj inovativnih zelenih produktov je za nas zelo pomemben. Naša banka je že osem let članica Vönixa, trajnostnega indeksa dunajske borze, in še naprej se osredotočamo na trajnostne in v prihodnost usmerjene finančne produkte."

Z izdajo te zelene obveznice BKS Bank ponovno pošilja močno sporočilo v prid kakovosti in trajnosti ter poudarja svojo dolgoročno zavezanost podnebno ozaveščeni prihodnosti. Nova zelena obveznica BKS Bank bo podprla številne pionirske projekte – kot so gradnja energetsko učinkovitih stavb ali podpora projektom trajnostne mobilnosti. Ti projekti se bodo osredotočali na zmanjšanje porabe energije, izboljšanje dostopnosti, razvoj trajnostnih prometnih rešitev in ustvarjanje cenovno dostopnih stanovanj.

Fiksna obrestna mera 3,55 %
Herta Stockbauer o ključnih podatkih zelene obveznice pove: "Z izdajo smo začeli 17. junija 2024, obseg je 10 milijonov EUR, rok izdaje pa šest let." Nominalna vrednost 1.000 EUR je bila izbrana namenoma nizko, da bi čim večjemu številu vlagateljev ponudili priložnost za privlačno trajnostno naložbo. Zeleno obveznico lahko vlagatelji vpišejo v Avstriji in v Sloveniji.

Ocena potrjuje nadpovprečno trajnostno kakovost 
Za zeleno obveznico je izvedensko mnenje podala tudi družba rfu research GmbH, ki je pregledno predstavila trajnost obveznice. Z oceno A- na ocenjevalni lestvici od A+ do C- podjetje rfu research GmbH potrjuje, da ima zelena obveznica očitno nadpovprečno trajnostno kakovost. Izvedensko mnenje je objavljeno na spletni strani BKS Bank. Zelena obveznica je že deseta zelena obveznica, ki jo je BKS Bank izdala od leta 2017; izdani sta bili tudi dve socialni in ena trajnostna obveznica. Projekti, financirani z zelenimi obveznicami, vključujejo trajnostne stavbe, več fotonapetostnih elektrarn, dve elektrarni na biomaso in majhno hidroelektrarno.

To je tržno sporočilo. Informacije v sporočilu so namenjene izključno zagotavljanju nezavezujočih informacij strankam in v nobenem primeru ne nadomeščajo nasveta o nakupu ali prodaji vrednostnih papirjev. Ne gre za ponudbo ali poziv k nakupu ali prodaji v njem navedenih vrednostnih papirjev niti za priporočilo, nakup ali prodajo. Sporočilo ni bilo pripravljeno v skladu z zakonodajo, ki spodbuja neodvisnost investicijskih raziskav in zanj ne velja prepoved trgovanja o razširjanju investicijskih raziskav. Edina pravna podlaga za opisani produkt je objavljeni osnovni prospekt družbe BKS Bank AG z dne 26. 4. 2024, vključno z vsemi dokumenti, vključenimi s sklicevanjem, in vsemi dodatki, ter objavljeni končni pogoji, vključno s povzetkom, ki so brezplačno na voljo na izdajateljevi spletni strani https://www.bksbank.si/izdaje obveznic in v poslovnih prostorih BKS Bank AG, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana v času uradnih ur. Potrditev osnovnega prospekta s strani pristojnega organa se ne sme razumeti kot potrditev ponujenih vrednostnih papirjev. Priporočamo, da pred odločitvijo o naložbi preberete osnovni prospekt, da bi ocenili morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe. Ta obveznica ni zaščitena z zakonskim jamstvom za vloge. Več informacij o nadaljnjih razlikah med obveznicami in bančnimi vlogami je na voljo na spletni strani banke BKS Bank AG na naslovu https://www.bksbank.si/informacije za stranke.