Ukinitev zaračunavanja nadomestila na stanja na transakcijskih računih in nadomestila za vodenje denarnih sredstev stranke na trgovalnem računu oziroma poddepoju stranke za borzno posredovanje

01.08.2022

Obveščamo vas, da s 1. avgustom 2022 ukinjamo zaračunavanje nadomestila za vodenje sredstev na transakcijskih računih na dnevna stanja, ki presegajo 0,2 mio EUR in nadomestila za vodenje denarnih sredstev stranke na trgovalnem računu oziroma poddepoju stranke za borzno posredovanje za znesek nad 100.000 EUR.

V ta namen spreminjamo tudi Tarifo za opravljanje plačilnih in drugih storitev – pravne osebe, podjetniki, zasebniki in osebe civilnega prava in Tarifo opravljanja investicijskih storitev in poslov.

Spremenjeni tarifi si lahko ogledate spodaj v priponki.