BKS Bank je v prvem polletju poslovala dinamično in učinkovito

30.08.2019

BKS Bank, ki kotira na borzi, je v prvem polletju dobiček iz poslovanja povečala za 29,1 %. Tudi v Sloveniji je dosegla odličen rezultat in postala največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji.

Damjan Hempt, namestnik vodje BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Boštjan Dežman, vodja BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, Alexander Novak, član uprave BKS Bank, in Dimitrij Pregelj, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji (od leve proti desni) poročajo o rekordnem rezultatu v Sloveniji

Damjan Hempt, namestnik vodje BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Boštjan Dežman, vodja BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, Alexander Novak, član uprave BKS Bank, in Dimitrij Pregelj, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji (od leve proti desni) poročajo o rekordnem rezultatu v Sloveniji

Uspešna nadgradnja na področju bančnih storitev

»Pomemben strateški cilj naše banke je nadgradnja storitev, s čimer želimo zmanjšati odvisnost od obrestnega poslovanja. Povečanje opravnin na področju plačilnega prometa za 4,4 % na 10,7 milijona EUR dokazuje, da nam to uspeva. Rezultat na področju poslovanja z vrednostnimi papirji je narasel za 21,8 %, in sicer na 7,7 milijona EUR. Čiste opravnine so se torej skupno povečale za 6,8 % in znašajo 29,2 milijona EUR«, poroča Stockbauerjeva. Čiste obresti so se povečale za razveseljivih 7,2 %, in sicer na 70,5 milijona EUR.

Krediti in vloge strank, ki niso banke, še naprej naraščajo 

»Čeprav so napovedi gospodarske rasti slabše od lanskega leta, smo zelo zadovoljni z gibanjem povpraševanja po kreditih, tako na domačem kot na tujih trgih. Dinamika povpraševanja se je zlasti v drugem četrtletju ponovno močno povečala«, pojasni Stockbauerjeva. Posojila pred rezervacijami za tveganja so na dan 30. junij 2019 znašala skupno 6,2 milijarde EUR. To v primerjavi s koncem leta 2018 predstavlja povečanje obsega kreditov v vrednosti 2,2 %. 

Tudi na področju vlog strank, ki niso banke, lahko  Stockbauerjeva poroča o novem vrhuncu: »Lanskoletno rekordno vrednost nam je spet uspelo preseči za 5,2 %. Vloge strank so dosegle 6,5 milijarde EUR. Pri tem so že dolgo prevladujoča postavka v vlogah strank, ki niso banke, vloge na vpogled, ki so v prvi polovici leta 2019 prav tako močno narasle.«

Največji ponudnik vrednostnih papirjev v Sloveniji

Tudi član uprave Alexander Novak, ki je odgovoren za poslovanje v tujini, je zadovoljen z razvojem mednarodnih trgov BKS Bank. BKS Bank opravlja bančne in lizinške posle v Sloveniji, na Hrvaškem in na Slovaškem. Najpomembnejši mednarodni trg je Slovenija. »Po uspešnem prenosu skoraj 25.000 strank družbe  ALTA Invest, investicijske storitve, d. d., smo postali največji ponudnik poslov z vrednostnimi papirji v Sloveniji«, pove Novak o uspešni širitvi v  južni sosednji državi. 

Odličen polletni rezultat 

 »Dobiček iz poslovanja v obdobju, ki znaša 4 milijone EUR, pomeni odličen rezultat«, pove Novak. Družba BKS-leasing, d. o . o., je k rezultatu koncerna prispevala nadaljnjih 1,2 milijona EUR. »Na slovenskem trgu imamo ugled zanesljive in stabilne bančne partnerice. Okrog 1,1 milijarde EUR skupnih vlog na vpogled in vezanih vlog so vloge slovenskih fizičnih in pravnih oseb. V slovenski bančni podružnici je volumen kreditov na dan 30. junij 2019 znašal 647,1 milijona EUR (+6,0 %). Družba BKS-leasing, d. o. o., je v prvem polletju zabeležila 12,5-odstotno rast obsega lizinških poslov. Ta je na presečni dan 30. junija znašal 153,8 milijona EUR.« 

Foto: (Gernot Gleiss, brezplačen dostop)
Damjan Hempt, namestnik vodje BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Boštjan Dežman, vodja BKS Bank, Bančne podružnice, v Sloveniji, Herta Stockbauer, predsednica uprave BKS Bank, Alexander Novak, član uprave BKS Bank, in Dimitrij Pregelj, vodja BKS Bank, Bančne podružnice v Sloveniji (od leve proti desni) poročajo o rekordnem rezultatu v Sloveniji