BKS Bank posluje v razmerah koronavirusa v skladu s priporočili NIJZ

12.03.2020

Obvestilo za javnost.

BKS Bank AG, Bančna podružnica, kot ostale banke in hranilnice v Sloveniji posluje v razmerah prisotnosti koronavirusa normalno in v skladu z vsakokratnimi informacijami ter Navodili za delovne organizacije v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje - NIJZ.

V BKS Bank pozorno spremljamo razmere, povezane s širjenjem koronavirusa. Ker želimo tudi v naši banki prispevati k preprečevanju okužb, smo sprejeli potrebne ukrepe, da zagotovimo čim varnejše poslovanje s strankami in delo naših zaposlenih. Pri tem ravnamo v skladu s higienskimi in drugimi priporočili za zaščito zdravja, ki jih objavlja NIJZ, pozivamo pa tudi vas, spoštovane stranke, da jih upoštevate.

V splošnem pri zaposlenih omejujemo službena potovanja, priporočamo uporabo komuniciranja na daljavo preko video/tele konferenc in omejujemo udeležbo zaposlenih na sestankih ali izobraževanjih, ki niso nujna. Izvajamo vse potrebne ukrepe, da se zagotovijo čim varnejši pogoji za poslovanje tako strank kot tudi zaposlenih.
 
Naše poslovalnice poslujejo nemoteno in po običajnem urniku.

Ob tem pa vas želimo spomniti na mnoge storitve, ki jih lahko opravite kar od doma prek naše spletne in mobilne bankespletne trgovalne postaje in mobilne trgovalne postaje, ter uporabite možnosti plačil s karticami in uporabljate bankomate. Z nami lahko stopite v stik preko elektronske banke. Na tak način se boste izognili nepotrebnim stikom na javnih prostorih ter si tako prihranite čas in pot.

Med drugim lahko:
-    preverite stanje in promet na računih,
-    plačate plačilne naloge,
-    prenašate sredstva med računi,
-    opravite plačila v tujino,
-    sklenete depozit ali varčevanje,
-    banki posredujete različne zahtevke za spremembe, vezane na posamezne produkte,
-    banki posredujete vprašanja v zvezi s poslovanjem,
-    oddajate naročila za nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ali izplačila s trgovalnega računa preko spletne trgovalne postaje MyBroker ali elektronske banke MyNet ali mobilne aplikacije mBroker,
-    izvajate prenose ali preknjižbe vrednostnih papirjev po predhodnem dogovoru z banko (za dogovor uporabite e-naslov: zaledjevp@bksbank.si), 
-    na bankomatih lahko opravite dvig gotovine in vpogled v stanje na računu.

Za vse dodatne informacije in vprašanja smo vam na voljo tudi na T: 01 5895 700 in na e-naslovu: info@bksbank.si.

Navedeni varnostni ukrepi, kot jih priporoča NIJZ v gradivih, ki so objavljena na spletni strani, veljajo tudi za naše stranke. Ni odveč tudi vsakokraten premislek o potrebnosti odhoda na/v  prostore, kjer je velika množica ljudi, zato je v takem primeru potrebno odgovorno ravnanje kot ga priporoča NIJZ. V primeru, če ste oz. sumite, da ste zboleli za koronavirusom, ostanite doma in stopiti v stik z zdravnikom, ki bo ustrezno obravnaval vaše stanje.

Pomembno je, da vsi sledimo varnostnim napotkom NIJZ, da dosledno izvajamo higienska navodila in tako v izogib tveganjem poskrbimo za lastno varnost ter zdravje, s tem pa tudi za varnost in zdravje drugih.

Zaradi varnosti svojih strank ter zaposlenih budno spremljamo razmere in bomo o morebitnih dodatnih varnostnih ukrepih ali napotkih stranke tudi v bodoče sproti ustrezno obveščali.

S spoštovanjem,

BKS BANK AG
Bančna podružnica