Dodatne informacije k obvestilu nekdanjim strankam Alte Invest

27.03.2019

Obvestilo Klirinško depotne družbe.

Vezano na obvestilo nekdanjim strankam Alte Invest d. d., ki smo ga objavili 11. 3. 2019, vam sporočamo, da so nas skrbniki in Klirinško depotna družba (v nadaljevanju KDD) obvestili, da:

  • je prenos finančnih instrumentov (delnice, obveznice, komercialni zapisi, itd.), vknjiženih v KDD, zaključen;
  • so tuji finančni instrumenti (delnice, obveznice, ETF-i, itd.), ki so bili vknjiženi pri skrbnikih Alte – NLB in UniCredit banki – v veliki večini prenešeni na BKS Bank. Vendar pa prenosi nekaterih posameznih finančnih instrumentov še niso zaključeni; ko bodo ti prenosi izvedeni in bodo ti finančni instrumenti pripisani na vaš trgovalni račun pri BKS Bank, vas bomo o tem obvestili preko elektronske trgovalne postaje ali spletne strani banke;
  • v kolikor ste imetnik finančnih instrumentov na trgih bivše Jugoslavije, vas obveščamo, da je prenos le-teh še v teku; ko bodo preneseni na vaš trgovalni račun pri BKS Bank, vas bomo o tem obvestili preko elektronske trgovalne postaje in spletne strani banke.

Z odličnim spoštovanjem,

BKS Bank AG
Bančna podružnica