Investirajte v svojo prihodnost 

07.07.2023

Današnji trend stremi k trajnostni naravnanosti in skrbi za prihodnost nas in naših potomcev. Tega se močno zavedajo tudi v BKS Bank. Prav zato v sklopu svojih varčevalnih produktov ponujajo tudi možnost vlaganja v naložbeno politiko. »Varčevanje v tem produktu je namenjeno vlagateljem, ki so že privarčevali 10.000 evrov in želijo varčevati v investicijskih skladih in po želji mesečno vlagati del svojih prostih sredstev, glede na svoje potrebe in želje,« je izpostavil Luka Leskovšek, vodja skupine upravljanja premoženja v BKS Bank AG, Bančni podružnici.

V BKS Bank spodbujajo trajnostne usmeritve, zato prvim 50 strankam podarjajo do 50 % upravljavske provizije, odvisno od višine začetnega vplačila. 

»Naložbena politika BKS Trajnostnost predstavlja varčevanje v investicijskih skladih, ki zasledujejo dejavnike zmanjševanja tveganj glede trajnostnosti in nosijo oznako ESG. Vključevanje dejavnikov trajnostnosti je torej osrednji steber v naložbenem procesu,« še dodaja sogovornik. 

Pri naložbeni politiki BKS Trajnostnost je poudarek na naložbah v investicijske sklade, ki vlagajo v podjetja z rešitvami za trenutne in prihodnje izzive: 

  • na področju okolja, kot so varovanje podnebja, energetska učinkovitost, biotska raznovrstnost, preprečevanje nastajanja odpadkov, krožno gospodarstvo itd., 
  • socialna vprašanja, kot so na primer človekove in državljanske pravice in socialno pošteni delovni pogoji, 
  • prakse dobrega korporativnega upravljanja, kot so recimo poslovna etika in boj proti korupciji.

»Radi bi poudarili, da je pri tej obliki varčevanja na prvem mestu resnično trajnostnost, kar pomeni, da skladi spodbujajo okoljske in socialne značilnosti ter izpolnjujejo pogoje, za katere velja člen 8 Uredbe (EU)2019/2088. Med te značilnosti spadajo: spodbujanje alternativnih virov energije, energetska učinkovitost, zelena in cenovno dostopna stanovanja, trajnostna raba vode, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, preprečevanje onesnaževanja, spodbujanje inovativne industrije, kakovostno izobraževanje, spodbujanje higiene in zdravstva, boj proti lakoti ali povezovanje družb,« še dodaja Luka Leskovšek.

To je tržno sporočilo BKS Bank AG, Bančne podružnice, ki je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev s storitvijo gospodarjenja s finančnimi instrumenti oziroma produktom BKS Trajnostnost, in ni priporočilo za nakup ali prodajo finančnih instrumentov niti ne pomeni ponudbe ali vabila k sestavljanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema vse tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj denarja, kot ga je vanje investiral. BKS Bank ne prevzema tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Četudi se za produkt BKS Trajnostnost uporablja izraz trajnostnost, to ne pomeni, da se zagotavljajo višji finančni donosi, niti vlagatelju ne preprečuje, da ne bi utrpel finančne izgube. Prav tako vlagateljem ni mogoče zagotoviti, da bo naložba izpolnila vsa njihova pričakovanja glede trajnostnosti. Za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganj pri naložbah v finančne instrumente, zato priporočamo, da se o tem prej posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.