Izvajanje plačilnega prometa med velikonočnimi prazniki

06.04.2020

Na veliki petek, 10. aprila 2020 in na velikonočni ponedeljek, 13. aprila 2020, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. V petek, 10. aprila 2020, bo tako mogoča le obdelava internih plačil znotraj banke, in sicer plačil in prenosov, pri katerih imata tako plačnik kot prejemnik plačila račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 10. april 2020 bodo poravnani šele v torek, 14. aprila 2020, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bo banka izvajala naslednji delovni dan, v torek, 14. aprila 2020.

Za vsa dodatna vprašanja, smo vam na voljo. 

S prijaznimi pozdravi, 
BKS Bank AG, Bančna podružnica