Izvajanje plačilnega prometa med velikonočnimi prazniki 

19.03.2021

Na veliki petek, 2. aprila 2021 in na velikonočni ponedeljek, 5. aprila 2021, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evro območja ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2. V petek, 2. aprila 2021, bo tako mogoča le obdelava internih plačil znotraj banke, in sicer plačil in prenosov, pri katerih imata tako plačnik kot prejemnik plačila račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.
Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 2. april 2021 bodo poravnani šele v torek, 6. aprila 2021, kar pomeni, da bodo s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobreni računi prejemnikov plačil. 

Plačilni promet v polnem obsegu bo banka izvajala naslednji delovni dan, v torek, 6. aprila 2021.

Izvrševanje takojšnjih plačil (BIPS IP) bo v času velikonočnih praznikov potekalo nemoteno. Nemoteno bo delovala tudi storitev Flik, ki omogoča takojšnje, hitro in enostavno pošiljanje denarja med bančnimi računi fizičnih oseb, odprtimi pri bankah in hranilnicah v Sloveniji. Več informacij o mobilni aplikaciji Flik Pay najdete na naši spletni strani: Flik Pay – BKS Bank.