Izvajanje plačilnega prometa med velikonočnimi prazniki 2019

09.04.2019

Na veliki petek, 19. aprila 2019, evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v državah Evropske unije ne bomo izvajale medbančnega plačilnega prometa.

Posledično tega dne ne bodo operativni tudi domači klirinški plačilni sistemi, ki so posredno vezani na poravnavo v sistemu TARGET2; v petek, 19. aprila 2019, bo mogoča le obdelava internih plačil znotraj banke, in sicer plačil in prenosov, pri katerih imata tako plačnik kot prejemnik plačila račun pri BKS Bank AG, Bančni podružnici.   

Ker na veliki petek in veliki ponedeljek (dela prost dan) evropski medbančni plačilni sistem ne bo posloval, slovenske banke in hranilnice v teh dneh ne bomo izvajale medbančnih plačil.   

Omejitev velja tudi za direktne obremenitve SEPA (SDD). Nalogi za direktne obremenitve SEPA za datum valute 19. april 2019 bodo poravnani šele v torek, 23. aprila 2019, kar pomeni, da bodo šele s tem datumom obremenjeni računi plačnikov in odobren račun prejemnikov plačil.

Plačilni promet v polnem obsegu bo banka izvajala naslednji delovni dan, v torek, 23. aprila 2019.