Minister za finance Boštjančič obiskal poslovalnico BKS Bank

13.02.2024

V Sloveniji do 16. februarja še vedno poteka izdaja ljudskih obveznic. Vpis je mogoč v osmih vpisnih mestih BKS Bank.

Na fotografiji: (od leve proti desni) bančni svetovalki Bojana Korošeč in Barbara Rozina, minister za finance Klemen Boštjančič, Jana Benčina Henigman - vodja slovenske podružnice BKS Bank, Foto: ©Andraž Gregorič
"Z velikim veseljem smo danes v svoji poslovalnici osebno pozdravili ministra za finance Klemena Boštjančiča, ki je tudi sam opravil vpis obveznic za državljane," je povedala Jana Benčina Henigman, vodja BKS Bank AG, Bančne podružnice.

Z izdajo ljudskih obveznic želi Slovenija omogočiti dostopnost naložb države širši javnosti. Minimalni znesek vpisa znaša 1.000 EUR. Do vpisa so upravičene vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji. Doba trajanja naložbe je tri leta.

"Pozdravljamo pobudo države na področju razvoja kapitalskega trga, ki omogoča vpis ljudskih obveznic državljanov. Veseli nas velik interes strank. Verjamemo, da je ravno praktična izkušnja posameznikov z nakupom vrednostnih papirjev velik korak k finančnem opismenjevanju Slovencev. Ta poteza države bo zagotovo prispevala k razvoju kapitalskega trga," je še povedala Jana Benčina Henigman.

"Veseli me, da vpis obveznic teče dobro in da je velik odstotek odpiranja trgovalnih računov," je po tem, ko je vpis obveznic opravil tudi sam dejal minister Boštjančič. Pomembno se mu namreč zdi, da se za to odločajo tudi ljudje, ki do zdaj niso trgovali z vrednostnimi papirji. Boštjančič je sicer pred časom tudi sam napovedal, da bo opravil vpis obveznic: "Ker verjamem, da delaš tisto, kar govoriš. Absolutno verjamem, da je to zelo pomemben in pravi korak," je ob tem dejal.

Tržno sporočilo je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev z lastnostmi in tveganji, povezanimi
z različnimi vrstami obveznic. Informacije v tem sporočilu za javnost so namenjene zagotavljanju
splošnih informacij strankam in potencialnim strankam ter v nobenem primeru ne nadomeščajo
nasveta o nakupu ali prodaji finančnih instrumentov. Ne gre za ponudbo ali poziv k nakupu
ali prodaji v njem opisanih finančnih instrumentov niti za priporočilo za nakup ali prodajo. Predlagamo,
da pred odločitvijo o naložbi preberete prospekt oziroma ponudbeni dokument, da bi ocenili
morebitna tveganja, potencialen donos in prednosti naložbe.

Pri nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma
zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema
nobenih jamstev in tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti.