Napoved kapitalskih dobičkov za leto 2018

18.01.2019

Obveščamo vas, da je do vključno 28. februarja 2019 potrebno oddati Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.


Napoved je potrebno vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če ste opravili več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. V kolikor je bilo transakcij manj, je Napoved možno oddati tudi v pisni obliki.

Več podrobnosti najdete v priloženem dopisu strankam.