Nova storitev BKS Bank: Investicijsko svetovanje

09.11.2023

Pri BKS Bank AG, Bančni podružnici, smo razširili nabor investicijskih storitev z Investicijskim svetovanjem. 

Investicijsko svetovanje
Pri BKS Bank AG, Bančni podružnici, smo razširili nabor investicijskih storitev z Investicijskim svetovanjem. 

Novost je primerna za stranke, ki želijo strokovno podporo pri sprejemanju naložbenih odločitev. Strankam tako zaposleni pri BKS Bank z ustrezno licenco, podeljeno s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev, predstavijo konkretne naložbene predloge.

»Cilj uvedbe investicijskega svetovanja je zagotoviti višjo kakovost obravnave strank in jih hkrati izobraževati o potencialnih donosih in tveganjih. BKS Bank svojim strankam ponuja v okviru investicijskega svetovanja konkretne naložbene predloge v zvezi z nakupom finančnih instrumentov, s poudarkom na pomembnih dejstvih glede teh priporočil,« je pojasnil Zoran Orsagović, vodja projekta uvedbe storitve investicijskega svetovanja pri BKS Bank.

Največji po številu opravljenih poslov

BKS Bank AG, Bančna podružnica, je med ponudniki vrednostnih papirjev največja po številu strank in opravljenih poslov na Ljubljanski borzi v primerjavi s konkurenco.

To je tržno sporočilo, ki je namenjeno izključno seznanjanju vlagateljev z investicijskimi storitvami, ki jih opravlja BKS Bank AG, Bančna podružnica, Verovškova ulica 55a, 1000 Ljubljana.  Pri vsakem nakupu finančnih instrumentov vlagatelj prevzema tveganje, da bo ob njihovi prodaji oziroma zapadlosti dobil manj sredstev, kot jih je vanje investiral. BKS Bank, Bančna podružnica, ne prevzema nobenih tveganj vlagateljev v zvezi s finančnimi instrumenti. Za oblikovanje ustrezne naložbene odločitve se je treba seznaniti z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v finančne instrumente, zato BKS Bank, Bančna podružnica priporoča, da se pred naložbenimi odločitvami  posvetujete s pooblaščenimi strokovnjaki.